Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Oulun il­man­laa­tu pääosin hyvällä ta­sol­la, hei­kom­pia jaksoja vilk­kai­den teiden var­sil­la ja tii­viis­ti ra­ken­ne­tuil­la pien­ta­lo­alueil­la

Asia selviää Ilmatieteen laitoksen laajasta ilmanlaatuselvityksestä.

Ilmanlaatuun vaikuttavat eniten katupöly, autoliikenne sekä kotitalouksien puulämmitys. Arkistokuva.
Ilmanlaatuun vaikuttavat eniten katupöly, autoliikenne sekä kotitalouksien puulämmitys. Arkistokuva.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun ilmanlaatu on pääsääntöisesti hyvällä tasolla, mutta siinä ilmenee alueellisia eroja.

Erityisen hyvälle tasolle päästään kauempana keskustasta ja suurista liikenneväylistä. Ilmanlaatu on ajoittain heikompaa vilkkaimpien teiden varsilla sekä tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla. Asia selviää Ilmatieteen laitoksen laajasta ilmanlaatuselvityksestä.

Ilmanlaatuun vaikuttavat eniten autoliikenne, katupöly sekä kotitalouksien puulämmitys. Energiatuotannon ja teollisuuden vaikutus on puolestaan pieni, koska päästöt vapautuvat korkeista piipuista ja leviävät ja laimenevat ennen kantautumistaan maahan.

Typpioksidi- ja hiukkaspitoisuuksien raja-arvot eivät ylity, mutta pitoisuudet ovat korkeita vilkkaiden liikenneväylien ja moottoriteiden varrella.

Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että Ilmatieteen laitoksen tekemää selvitystä hyödynnetään uuden ilmanlaadun seurantasuunnitelman laadintaan sekä alueiden suunnittelun ja kaavoituksen tukena.