Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Tilaajille

Yksi Stora Enson Oulun tehtaan ha­ju­pääs­tö­läh­teis­tä on pai­kan­net­tu, mutta monta on­gel­maa on vielä rat­kais­ta­va­na – "Ha­ju­kyn­nys on niin pieni, että se haisee pie­ni­nä­kin pi­toi­suuk­si­na"

Jätevesijakeiden koostumuksessa tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet haisevien rikkiyhdisteiden leviämistä lähiympäristöön. Hajuhaittojen selvittely jatkuu mittauksilla ja pitoisuuksien ilmanlaatuselvityksellä. Huhtikuussa tehdään asennustöitä.

Storan Enson Oulun paperi- ja kartonkitehtaalta on aiheutunut alkuvuoden aikana hajuhaittoja eri puolille Oulua.
Storan Enson Oulun paperi- ja kartonkitehtaalta on aiheutunut alkuvuoden aikana hajuhaittoja eri puolille Oulua.
Kuva: Pekka Peura

Stora Enson Oulun tehtaan alkuvuoden aikana aiheuttamien hajuhaittojen yksi merkittävä päästölähde on nyt paikannettu sellutehtaan kuituvesikanaalin hönkäputkiin.

Tehtaan muutostöiden jälkeen jätevesijakeiden koostumuksessa tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet jätevesistä vapautuvien haisevien rikkiyhdisteiden leviämistä lähiympäristöön. Nämä päästölähteet tullaan keräämään talteen mahdollisimman nopeasti.