Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Kolumni
Tilaajille

Venäjän so­ti­lai­den teot osoit­ta­vat, että kaikki mo­raa­li­set rajat yli­tet­tyään ihminen kykenee us­ko­mat­to­miin raa­kuuk­siin

Ukrainan sodasta kuuluu taas uusia tietoja kauheuksista, Venäjän sotilaiden toteuttamista joukkoraiskauksista ja kidutuksesta. Pahimpien yksityiskohtien osalta tekisi mieli olla uskomatta. Mutta kun kaikki moraaliset rajat on ylitetty, ihminen kykenee millaiseen tahansa saatanallisuuteen.

Käytämme tällaisesta toiminnasta mielellämme ilmaisua ”epäinhimillinen”, sotiihan se omaa käsitystämme vastaan siitä, millainen olento ihminen on. Mutta toistuvasti joudumme huomaamaan, että tietyissä olosuhteissa ihminen harjoittaa tätä niin sanottua epäinhimillisyyttä lajitovereitaan kohtaan.