Hallituskriisi
Katri Kulmuni Rinteen vaihtamisesta: "En usko, että tämä nostaa keskustan kannatusta"

Katri Kulmuni Rinteen vaih­ta­mi­ses­ta: "En usko, että tämä nostaa kes­kus­tan kan­na­tus­ta"

14.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Entinen pääministeri Antti Rinne valittiin eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi

Entinen pää­mi­nis­te­ri Antti Rinne va­lit­tiin edus­kun­nan en­sim­mäi­sek­si va­ra­pu­he­mie­hek­si

11.12.2019 15:13 43
Sanna Marinin hallitus sulki ensitöikseen ministereiltä pyöröoven – puolen vuoden karenssi, jos siirtyy "eturistiriidan" synnyttäviin tehtäviin

Sanna Marinin hal­li­tus sulki en­si­töik­seen mi­nis­te­reil­tä pyö­röo­ven – puolen vuoden ka­rens­si, jos siirtyy "e­tu­ris­ti­rii­dan" syn­nyt­tä­viin teh­tä­viin

10.12.2019 21:50 58
Näkökulma: Uudella hallituksella on vain lyhyt kuherrusvaihe – haasteet pysyvät samoina, vaikka hallitus vaihtui

Nä­kö­kul­ma: Uudella hal­li­tuk­sel­la on vain lyhyt ku­her­rus­vai­he – haas­teet pysyvät sa­moi­na, vaikka hal­li­tus vaihtui

10.12.2019 19:37 5
Kokoomus ei tue Antti Rinteen valintaa varapuhemieheksi. Sdp:n toiminnassa "nöyryys loistaa poissaolollaan", sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Ko­koo­mus ei tue Antti Rinteen va­lin­taa va­ra­pu­he­mie­hek­si. Sdp:n toi­min­nas­sa "nöy­ryys loistaa pois­sao­lol­laan", sanoo ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja

10.12.2019 17:13 58
Uusi hallitus puhui ensi kertaa medialle: Pääministeri Marin vakuutti 75 prosentin työllisyyden toteutuvan, puolueiden välejä kehuttiin, al-Hol-vastauksissa kierreltiin

Uusi hal­li­tus puhui ensi kertaa me­dial­le: Pää­mi­nis­te­ri Marin va­kuut­ti 75 pro­sen­tin työl­li­syy­den to­teu­tu­van, puo­luei­den välejä ke­hut­tiin, al-Hol-vas­tauk­sis­sa kier­rel­tiin

10.12.2019 14:16 129
Vasemmistoliitto jatkaa samoilla ministereillä – "Perussuomalaisilla ei ole mitään muuta sanottavaa, mistään"

Va­sem­mis­to­liit­to jatkaa sa­moil­la mi­nis­te­reil­lä – "Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la ei ole mitään muuta sa­not­ta­vaa, mis­tään"

09.12.2019 17:36 69
Vihreiden ministerit aikovat jatkaa uudessa hallituksessa – Puheenjohtaja Ohisalon mukaan myös ulkoministeri Haavistoon on luottamus

Vih­rei­den mi­nis­te­rit aikovat jatkaa uudessa hal­li­tuk­ses­sa – Pu­heen­joh­ta­ja Ohi­sa­lon mukaan myös ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­toon on luot­ta­mus

09.12.2019 16:39 21
Näin sdp:n puoluevaltuuston jäsenet kommentoivat historiallista pääministerivalintaansa – Ministeriksi palaavalle Paaterollekin ymmärrystä

Näin sdp:n puo­lue­val­tuus­ton jäsenet kom­men­toi­vat his­to­rial­lis­ta pää­mi­nis­te­ri­va­lin­taan­sa – Mi­nis­te­rik­si pa­laa­val­le Paa­te­rol­le­kin ym­mär­rys­tä

09.12.2019 15:20 5
Nuoruus nosti Marinin valinnan kiinnostavaksi ympäri maailman

Nuoruus nosti Marinin va­lin­nan kiin­nos­ta­vak­si ympäri maail­man

09.12.2019 13:12 5
Analyysi: Sdp näpäytti nimityksillään keskustaa – Sirpa Paateron paluu iso riski sdp:lle, koska kunta-asiat ovat umpisolmussa

Ana­lyy­si: Sdp nä­päyt­ti ni­mi­tyk­sil­lään kes­kus­taa – Sirpa Paa­te­ron paluu iso riski sdp:l­le, koska kun­ta-asiat ovat um­pi­sol­mus­sa

09.12.2019 13:10 21
Analyysi: Kulmunille vihdoin hallituksen kakkosnyrkki –  nyt on uuden sukupolven punamullalla näytön paikka

Ana­lyy­si: Kul­mu­nil­le vihdoin hal­li­tuk­sen kak­kos­nyrk­ki – nyt on uuden su­ku­pol­ven pu­na­mul­lal­la näytön paikka

09.12.2019 09:35 24
Katri Kulmuni nousee valtiovarainministeriksi – "Haluamme saada pääministeri- ja valtiovarainministeri-akselin toimimaan"

Katri Kulmuni nousee val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si – "Ha­luam­me saada pää­mi­nis­te­ri- ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri-ak­se­lin toi­mi­maan"

09.12.2019 07:01 152
Rinne kertoi Ylellä, ettei aio asettua puoluekokouksessa puheenjohtajaehdokkaaksi

Rinne kertoi Ylellä, ettei aio asettua puo­lue­ko­kouk­ses­sa pu­heen­joh­ta­jaeh­dok­kaak­si

08.12.2019 22:24 12
Antti Lindtman tappionsa jälkeen: "Nyt saatan ymmärtää, miltä Mietaan Jussista tuntui Lake Placidissa"

Antti Lindt­man tap­pion­sa jäl­keen: "Nyt saatan ym­mär­tää, miltä Mietaan Jus­sis­ta tuntui Lake Pla­ci­dis­sa"

08.12.2019 22:01 15
Katri Kulmuni: Hallituspuolueiden edustajien Twitter-miekkailun pitää loppua

Katri Kul­mu­ni: Hal­li­tus­puo­luei­den edus­ta­jien Twit­ter-miek­kai­lun pitää loppua

08.12.2019 21:24 64
SDP:n yllätysveto: Eronnut Sirpa Paatero palaa kuntaministeriksi – omistajaohjaus siirtyy Tytti Tuppuraiselle, Antti Rinteestä varapuhemies

SDP:n yl­lä­tys­ve­to: Eronnut Sirpa Paatero palaa kun­ta­mi­nis­te­rik­si – omis­ta­jaoh­jaus siirtyy Tytti Tup­pu­rai­sel­le, Antti Rin­tees­tä va­ra­pu­he­mies

08.12.2019 20:57 166
Näin pääministeriehdokas Sanna Marin puhui täpärän äänestyksen jälkeen

Näin pää­mi­nis­te­rieh­do­kas Sanna Marin puhui täpärän ää­nes­tyk­sen jälkeen

08.12.2019 20:46 3
Marinille onnitteluja hallituksesta ja oppositiosta, Orpo toivottaa voimia ja viisautta – ”Luotan sinuun”, vakuuttaa puolestaan keskustan Kärnä

Ma­ri­nil­le on­nit­te­lu­ja hal­li­tuk­ses­ta ja op­po­si­tios­ta, Orpo toi­vot­taa voimia ja vii­saut­ta – ”Luotan si­nuun”, va­kuut­taa puo­les­taan kes­kus­tan Kärnä

08.12.2019 20:25 9
Keskusta lähtee mukaan uuteen hallitukseen – Kurvinen: "Luottamus rakennetaan käytännön pienillä teoilla"

Kes­kus­ta lähtee mukaan uuteen hal­li­tuk­seen – Kur­vi­nen: "Luot­ta­mus ra­ken­ne­taan käy­tän­nön pie­nil­lä teoil­la"

08.12.2019 19:53 19