Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Jäätilanne
Vieläkö Oulussa uskaltaa lähteä pilkille tai jäälle retkelle? Kalastusaiheista Sopuli-kanavaa Youtubessa pitävä Juho Lehtola kertoo, mitä paikkoja keväällä kannattaa välttää

Vieläkö Oulussa us­kal­taa lähteä pil­kil­le tai jäälle ret­kel­le? Ka­las­tus­ai­heis­ta So­pu­li-ka­na­vaa You­tu­bes­sa pitävä Juho Lehtola kertoo, mitä paik­ko­ja ke­vääl­lä kan­nat­taa välttää

13.04.2023 05:01 11
Tilaajille
Vaarallisen jäätilanteen takia alkuillasta suljettu Tuiran uimapaikka on taas avattu – syynä oli toimintahäiriö Merikosken voimalaitoksella

Vaa­ral­li­sen jää­ti­lan­teen takia al­ku­il­las­ta sul­jet­tu Tuiran ui­ma­paik­ka on taas avattu – syynä oli toi­min­ta­häi­riö Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la

11.04.2023 20:38 13
Polkupyöräilijä vajosi heikkoihin jäihin Jyväskylässä, perään hulahtivat pelastamaan tulleet pilkkijät

Pol­ku­pyö­räi­li­jä vajosi heik­koi­hin jäihin Jy­väs­ky­läs­sä, perään hu­lah­ti­vat pe­las­ta­maan tulleet pilk­ki­jät

10.04.2023 13:50 2
Hailuodon jäätien avaaminen vaatii 40-senttisen jään, mutta lumen alla piilee vasta ohut jääkerros sekä tyystin sulia kohtia myös odottamattomissa paikoissa

Hai­luo­don jäätien avaa­mi­nen vaatii 40-sent­ti­sen jään, mutta lumen alla piilee vasta ohut jää­ker­ros sekä tyystin sulia kohtia myös odot­ta­mat­to­mis­sa pai­kois­sa

10.12.2022 16:00 16
Tilaajille
Kuivasjärven hapettaminen alkoi – järven jäällä ei ole tänä vuonna turvallista liikkua

Kui­vas­jär­ven ha­pet­ta­mi­nen alkoi – järven jäällä ei ole tänä vuonna tur­val­lis­ta liikkua

01.11.2022 14:17 6
Kuivasjärven jäällä liikkumista tulee välttää – jäätilanne heikentynyt helmikuun lopun jälkeen

Kui­vas­jär­ven jäällä liik­ku­mis­ta tulee välttää – jää­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt hel­mi­kuun lopun jälkeen

10.03.2022 10:40
Heikkoja jäitä Oulujoen voimalaitosten tuntumassa – voimaloiden korjaustyöt heikentävät jäitä myös järvissä

Heik­ko­ja jäitä Ou­lu­joen voi­ma­lai­tos­ten tun­tu­mas­sa – ­voi­ma­loi­den kor­jaus­työt hei­ken­tä­vät jäitä myös jär­vis­sä

16.02.2022 16:25 1
Tilaajille
Asiantuntijat yllättyneitä – Perämeren jääolosuhteissa ei mitään poikkeuksellista, joka voisi selittää Hailuodon onnettomuuden

Asian­tun­ti­jat yl­lät­ty­nei­tä – ­Pe­rä­me­ren jää­olo­suh­teis­sa ei mitään poik­keuk­sel­lis­ta, joka voisi se­lit­tää Hai­luo­don on­net­to­muu­den

16.02.2022 12:16 9
Tilaajille
Meren jäät ovat tällä hetkellä noin puoli metriä paksuja, mutta kulkijalta vaaditaan silti tarkkaavaisuutta – naskaleiden lisäksi tulee varautua avun soittamiseen hädän sattuessa

Meren jäät ovat tällä het­kel­lä noin puoli metriä pak­su­ja, mutta kul­ki­jal­ta vaa­di­taan silti tark­kaa­vai­suut­ta – nas­ka­lei­den lisäksi tulee va­rau­tua avun soit­ta­mi­seen hädän sat­tues­sa

05.02.2022 15:15
Tilaajille
Vaihtuvat virtaamat syövät jääkantta – Tällä hetkellä ei ole suositeltavaa liikkua missään Oulujoella

Vaih­tu­vat vir­taa­mat syövät jää­kant­ta – Tällä het­kel­lä ei ole suo­si­tel­ta­vaa liikkua missään Ou­lu­joel­la

07.01.2022 18:00 3
Tilaajille
Merivartiosto varoittaa: Perämeren jäällä liikkuminen on vielä vaarallista

Me­ri­var­tios­to va­roit­taa: Pe­rä­me­ren jäällä liik­ku­mi­nen on vielä vaa­ral­lis­ta

13.12.2020 15:22
Heikot jäät estävät kalastuksen Lapissa, vaikka ostajia olisi jonoksi asti – Jäätä on jopa 20 senttiä vähemmän kuin normaalina vuotena

Heikot jäät estävät ka­las­tuk­sen La­pis­sa, vaikka ostajia olisi jonoksi asti – Jäätä on jopa 20 senttiä vä­hem­män kuin nor­maa­li­na vuotena

10.12.2020 21:13 1
Tilaajille
Meri Oulun edustalla on jäässä, mutta ulkoilijan on silti syytä olla tarkkana – muistathan nämä asiat, kun lähdet jäälle

Meri Oulun edus­tal­la on jäässä, mutta ul­koi­li­jan on silti syytä olla tark­ka­na – muis­tat­han nämä asiat, kun lähdet jäälle

07.03.2020 05:49
Tilaajille