Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Galleria Harmaja
Galleria Harmajan lopettaminen jätti ison aukon oululaiseen taidemaailmaan, ja nyt taiteilijat ja galleristit pohtivat, löytyykö alalle uutta toimijaa – "Ei galleristiksi noin vain ryhdytä"

Gal­le­ria Har­ma­jan lo­pet­ta­mi­nen jätti ison aukon ou­lu­lai­seen tai­de­maail­maan, ja nyt tai­tei­li­jat ja gal­le­ris­tit poh­ti­vat, löy­tyy­kö alalle uutta toi­mi­jaa – "Ei gal­le­ris­tik­si noin vain ryh­dy­tä"

23.07.2022 09:00
Tilaajille
Vihdoinkin aikaa kivoille kesätapahtumille! Lähes 30 vuotta Oulussa galleristina toiminut Tarja Myllyaho totuttelee eläkepäivien viettoon

Vih­doin­kin aikaa ki­voil­le ke­sä­ta­pah­tu­mil­le! Lähes 30 vuotta Oulussa gal­le­ris­ti­na toi­mi­nut Tarja Myl­ly­aho to­tut­te­lee elä­ke­päi­vien viet­toon

29.06.2022 07:00 2
Tilaajille
Arvio: Martti Mäen piirustuksiin ja maalauksiin tallentuu huoli maapallon tulevaisuudesta

Arvio: Martti Mäen pii­rus­tuk­siin ja maa­lauk­siin tal­len­tuu huoli maa­pal­lon tu­le­vai­suu­des­ta

15.05.2022 14:15
Tilaajille
Arvio: Kaikki tapahtuu pihalla – tekstiilitaiteilija Helena Kaikkosen näyttelyssä odotetaan ja muistellaan kesää

Arvio: Kaikki ta­pah­tuu pihalla – teks­tii­li­tai­tei­li­ja Helena Kaik­ko­sen näyt­te­lys­sä odo­te­taan ja muis­tel­laan kesää

19.03.2022 14:50
Tilaajille
Arvio: Taidemaalari säilöö töihinsä rakennusjätteiden röykkiöistä syntyvät urbaanit asetelmat

Arvio: Tai­de­maa­la­ri säilöö töi­hin­sä ra­ken­nus­jät­tei­den röyk­kiöis­tä syn­ty­vät ur­baa­nit ase­tel­mat

12.02.2022 16:10
Tilaajille
Oululaisen taidemaalarin Riikka Soinisen työtä tahdittaa tiukka näyttelyaikataulu ja rikostarinat: "Maalatessani uppoudun täysillä rikospodcasteihin, liekö kiinnostus on perua poliisina olleelta mummiltani"

Ou­lu­lai­sen tai­de­maa­la­rin Riikka Soi­ni­sen työtä tah­dit­taa tiukka näyt­te­ly­ai­ka­tau­lu ja ri­kos­ta­ri­nat: "Maa­la­tes­sa­ni up­pou­dun täy­sil­lä ri­kos­pod­cas­tei­hin, liekö kiin­nos­tus on perua po­lii­si­na ol­leel­ta mum­mil­ta­ni"

26.01.2022 09:00
Tilaajille
Arvio: Esteettisen harmonisia maalauksia, kenties myös pinnan alla piileviä aggressioita

Arvio: Es­teet­ti­sen har­mo­ni­sia maa­lauk­sia, kenties myös pinnan alla pii­le­viä ag­gres­sioi­ta

15.01.2022 16:10 1
Tilaajille
Arvio: Kahden erilaisen taiteilijan rönsyävistä maalauksista syntyy energinen kimara

Arvio: Kahden eri­lai­sen tai­tei­li­jan rön­syä­vis­tä maa­lauk­sis­ta syntyy ener­gi­nen kimara

18.12.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Pekka Vesterisen maalaukset ilmentävät valoa, tilaa, liikettä ja jännitettä

Arvio: Pekka Ves­te­ri­sen maa­lauk­set il­men­tä­vät valoa, tilaa, lii­ket­tä ja jän­ni­tet­tä

16.10.2021 14:00
Tilaajille
Sydämestä löytyy metsä – "Minun suhteeni pusikoihin on rakastava", kuvataiteilija Päivi Pussila Oulusta kertoo

Sy­dä­mes­tä löytyy metsä – "Minun suh­tee­ni pu­si­koi­hin on ra­kas­ta­va", ku­va­tai­tei­li­ja Päivi Pussila Oulusta kertoo

12.01.2021 17:00 2
Tilaajille
Veikko Törmänen on maalarina taikuri – "Kuvataide ja taikuus ovat kyllä vähän sukulaisia"

Veikko Tör­mä­nen on maa­la­ri­na taikuri – "Ku­va­tai­de ja taikuus ovat kyllä vähän su­ku­lai­sia"

07.10.2020 19:00
Tilaajille