Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Uutiset

Oulun kau­pun­ki alkaa tehdä lap­sil­le suun­nat­tu­ja uu­tis­lä­he­tyk­siä – uu­tis­ank­ku­rit nyt haussa

12.04.2023 10:28 4
Uutisten viikko on vastaisku humpuukille – medialukutaitoa tarvitsevat kaikki
Pääkirjoitus

Uu­tis­ten viikko on vas­ta­is­ku hum­puu­kil­le – me­dia­lu­ku­tai­toa tar­vit­se­vat kaikki

03.02.2023 20:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­ris­tys­tä ja toivoa tämä maailma tar­vit­see

26.11.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiedon ha­ra­voin­tia – uutinen leh­des­sä on aina vah­vem­pi kuin sen kuultu versio

07.11.2022 05:15
Tilaajille
Analyysi: Miehittäjä pimensi asukkailta Ukrainan median ja pakotti vaihtamaan sensuroituun nettiin – Venäjä sotii myös valvoakseen jokaista liikettä internetissä

Ana­lyy­si: Mie­hit­tä­jä pimensi asuk­kail­ta Uk­rai­nan median ja pakotti vaih­ta­maan sen­su­roi­tuun nettiin – Venäjä sotii myös val­voak­seen jo­kais­ta lii­ket­tä in­ter­ne­tis­sä

14.08.2022 18:30 9
Tilaajille
Miksi uutiset saavat meidät suuttumaan?
Kolumni

Miksi uutiset saavat meidät suut­tu­maan?

14.08.2022 14:00
Tilaajille
Jutun takaa: Toimittajien ammattitaito lisää luottamusta mediaan

Jutun takaa: Toi­mit­ta­jien am­mat­ti­tai­to lisää luot­ta­mus­ta mediaan

18.06.2022 17:00 5
Tilaajille
Vielä ei ole Niinistö vastannut, mutta kempeleläiset Sasu Haataja ja Väinö Piipponen toivovat, että pääsisivät haastattelemaan uutislähetykseensä presidenttiä – ulkoministerin he ovat jo jututtaneet

Vielä ei ole Nii­nis­tö vas­tan­nut, mutta kem­pe­le­läi­set Sasu Haataja ja Väinö Piip­po­nen toi­vo­vat, että pää­si­si­vät haas­tat­te­le­maan uu­tis­lä­he­tyk­seen­sä pre­si­dent­tiä – ul­ko­mi­nis­te­rin he ovat jo ju­tut­ta­neet

07.06.2022 09:37 1
Tilaajille
Radio Kaleva tuo pohjoiselle oman nuorekkaan paikallisradion – lähetykset alkavat ensi maanantaiaamuna kello 7

Radio Kaleva tuo poh­joi­sel­le oman nuo­rek­kaan pai­kal­lis­ra­dion – lä­he­tyk­set alkavat ensi maa­nan­tai­aa­mu­na kello 7

16.02.2022 11:04 11
Jutun takaa: Koronauutisoinnissa on käänteen aika

Jutun takaa: Ko­ro­na­uu­ti­soin­nis­sa on kään­teen aika

11.09.2021 18:00
Tilaajille
Yle yhdistää Lapin ja Meri-Lapin radiouutiset lokakuun alussa

Yle yh­dis­tää Lapin ja Me­ri-La­pin ra­dio­uu­ti­set lo­ka­kuun alussa

06.09.2021 20:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­gel­mis­sa syy­te­tään hel­pos­ti joh­ta­mis­ta ja pai­su­nut­ta hal­lin­toa

02.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Ylen päätoimittaja Riikka Räisänen tukisi kaupallista mediaa Ylen rajoittamisen sijaan – "Se olisi demokratiateko"

Ylen pää­toi­mit­ta­ja Riikka Räi­sä­nen tukisi kau­pal­lis­ta mediaa Ylen ra­joit­ta­mi­sen sijaan – "Se olisi de­mok­ra­tia­te­ko"

18.02.2021 09:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu näkyy hei­kos­ti val­ta­kun­nan me­dias­sa – ima­go­kam­pan­joi­den tu­lok­set ovat jääneet lai­hoik­si

22.12.2020 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On vaikea kä­sit­tää, miksi koko ih­mis­kun­taa uhkaava laa­ja­mit­tai­nen kriisi ei ole ot­si­kois­sa joka päivä

04.09.2020 07:00 4
Tilaajille
Pyörälenkillä kävin Utajärvellä Oulujoen veneenlasku paikalla mutkan,koska vesi oli alhaalla kävelin rantaa pitkin riippusillalle päin ja otin valokuvia. Eräs kalastaja sanoi että " 50 vuoteen ei ole ollut vesi näin alhaalla "Utasessa rakennetaan Oulujoesta Utajärveen tulevaa ylivientiputkea, ja sen johdosta vesi alempana.
Lukijalta

Pyö­rä­len­kil­lä kävin Uta­jär­vel­lä Ou­lu­joen ve­neen­las­ku pai­kal­la mut­kan,­kos­ka vesi oli al­haal­la kävelin rantaa pitkin riip­pu­sil­lal­le päin ja otin va­lo­ku­via. Eräs ka­las­ta­ja sanoi että " 50 vuoteen ei ole ollut vesi näin al­haal­la "U­ta­ses­sa ra­ken­ne­taan Ou­lu­joes­ta Uta­jär­veen tulevaa yli­vien­ti­put­kea, ja sen joh­dos­ta vesi alem­pa­na.

14.07.2020 14:32 1
Muhoksen kirkko syttyi palamaan
Lukijalta

Mu­hok­sen kirkko syttyi pa­la­maan

08.07.2020 11:40