Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Euroopan Keskuspankki
EKP pitää ohjauskorkonsa odotetusti ennallaan

EKP pitää oh­jaus­kor­kon­sa odo­te­tus­ti en­nal­laan

26.10.2023 16:01
Rehn: Euroopan keskuspankki nostanee ohjauskorkoja vielä neljännen kerran – Suomen Pankin pääjohtaja näkee taantuman todennäköisyyden kasvaneen

Rehn: Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki nos­ta­nee oh­jaus­kor­ko­ja vielä nel­jän­nen kerran – Suomen Pankin pää­joh­ta­ja näkee taan­tu­man to­den­nä­köi­syy­den kas­va­neen

22.11.2022 18:30 1
Tilaajille
Energia toimii inflaation ajurina, palkkamaltti ankkurina – Oulussa vieraillut Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kannattaa täsmätoimia vähempiosaisten hyväksi

Energia toimii inf­laa­tion aju­ri­na, palk­ka­malt­ti ank­ku­ri­na – Oulussa vie­rail­lut Suomen Pankin pää­joh­ta­ja Olli Rehn kan­nat­taa täs­mä­toi­mia vä­hem­pi­osais­ten hyväksi

13.09.2022 16:15 10
Tilaajille
Euroopan keskuspankki jysäytti odotetusti historiallisen suuren koronnoston – syynä sitkeästi korkealla pysyttelevä inflaatio

Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki jy­säyt­ti odo­te­tus­ti his­to­rial­li­sen suuren ko­ron­nos­ton – syynä sit­keäs­ti kor­keal­la py­syt­te­le­vä inf­laa­tio

08.09.2022 15:39 7
Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkojaan 0,5 prosenttiyksikköä – ennakoitua suurempi nosto

Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki nosti oh­jaus­kor­ko­jaan 0,5 pro­sent­ti­yk­sik­köä – en­na­koi­tua suu­rem­pi nosto

21.07.2022 19:20 5
Euroopan unionin jäsenmaiden välinen finanssipoliittinen sopimus kaipaa selkeyttämistä
Kolumni

Eu­roo­pan unionin jä­sen­mai­den välinen fi­nans­si­po­liit­ti­nen sopimus kaipaa sel­keyt­tä­mis­tä

22.02.2022 16:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Euro täyttää pyö­rei­tä vuosia – tuo­reim­mas­sa eu­ro­ba­ro­met­ris­sa 78 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta piti euroa hyvänä rahana, Suo­mes­sa jopa 86 pro­sent­tia

31.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Oulun yliopiston professorin mukaan elvytystä ei tarvita: "Minusta rahapolitiikan pitäisi palata normaalille uralle"

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­rin mukaan el­vy­tys­tä ei tar­vi­ta: "Mi­nus­ta ra­ha­po­li­tii­kan pitäisi palata nor­maa­lil­le uralle"

07.07.2021 10:04 3
Tilaajille
Pitääkö valtionvelka maksaa takaisin? – "Käytännössä sijoittajat maksavat valtiolle, että se ottaisi lisää velkaa."
Kolumni

Pitääkö val­tion­vel­ka maksaa ta­kai­sin? – "Käy­tän­nös­sä si­joit­ta­jat mak­sa­vat val­tiol­le, että se ottaisi lisää vel­kaa."

26.06.2020 12:00 4
Tilaajille