Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

EU-rahoitus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­lu­taan­ko enää alue­po­li­tiik­kaa? – Itä- ja Poh­jois-Suo­men saamaa EU-tu­kea ar­vos­tel­laan hatarin pe­rus­tein

18.06.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Itä- ja Poh­jois-Suo­men maa­kun­ta­joh­ta­jat: EU:n Suo­mel­le osoit­ta­ma ra­hoi­tus tulee koh­dis­taa täy­si­mää­räi­ses­ti al­ku­pe­räi­sen aja­tuk­sen mukaan

15.06.2021 15:50 1
Tilaajille
EU tuo lisäarvoa pohjoisen osaamiskeskittymille – bulkkituottein ja halpuuttaen ei kannata kilpailla
Kolumni

EU tuo li­sä­ar­voa poh­joi­sen osaa­mis­kes­kit­ty­mil­le – bulk­ki­tuot­tein ja hal­puut­taen ei kannata kil­pail­la

12.03.2021 06:00 14
Tilaajille
EU-rahoituksella vauhtia korona-kriisistä elpymiseen
Kolumni

EU-ra­hoi­tuk­sel­la vauhtia ko­ro­na-krii­sis­tä el­py­mi­seen

25.01.2021 12:00 15
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa kasvuun – EU-rahat tehokäyttöön
Kolumni

Poh­jois-Poh­jan­maa kasvuun – EU-ra­hat te­ho­käyt­töön

04.01.2021 12:00 5
Tilaajille
EU-johtajat hakevat sopua 1 800 miljardin euron rahoituspaketista – huippukokouksessa pyritään kiristämään unionin ilmastotavoitteita

EU-joh­ta­jat hakevat sopua 1 800 mil­jar­din euron ra­hoi­tus­pa­ke­tis­ta – huip­pu­ko­kouk­ses­sa py­ri­tään ki­ris­tä­mään unionin il­mas­to­ta­voit­tei­ta

10.12.2020 21:40 3
Politiikan kuumaan syksyyn tulossa isoja asioita – ministeri Tytti Tuppurainen lähtee siitä, että EU-tukijaossa turvataan Itä- ja Pohjois-Suomen rahoitus

Po­li­tii­kan kuumaan syksyyn tulossa isoja asioita – mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen lähtee siitä, että EU-tu­ki­jaos­sa tur­va­taan Itä- ja Poh­jois-Suo­men ra­hoi­tus

30.08.2020 06:00 5
Tilaajille
Pohjoisten pelastuslaitosten yhteishankkeelle yli puoli miljoonaa euroa EU-rahaa – tarkoituksena kehittää uusi erikoisyksikkö suurtehopumppaukseen

Poh­jois­ten pe­las­tus­lai­tos­ten yh­teis­hank­keel­le yli puoli mil­joo­naa euroa EU-ra­haa – tar­koi­tuk­se­na ke­hit­tää uusi eri­kois­yk­sik­kö suur­te­ho­pump­pauk­seen

29.07.2020 18:15 1
Oulun yliopisto liittyy Eurooppa-yliopistojen joukkoon – mukaan myös muita suomalaisia korkeakouluja, luvassa lisää EU-tukea

Oulun yli­opis­to liittyy Eu­roop­pa-yli­opis­to­jen jouk­koon – mukaan myös muita suo­ma­lai­sia kor­kea­kou­lu­ja, luvassa lisää EU-tu­kea

09.07.2020 15:51 14
Oulun yliopiston tutkijoille liki 200 000 euroa EU-rahaa nopean ja edullisen koronavirustestin kehittämiseen

Oulun yli­opis­ton tut­ki­joil­le liki 200 000 euroa EU-ra­haa nopean ja edul­li­sen ko­ro­na­vi­rus­tes­tin ke­hit­tä­mi­seen

06.06.2020 10:16