Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Tilaajille

Po­li­tii­kan kuumaan syksyyn tulossa isoja asioita – mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen lähtee siitä, että EU-tu­ki­jaos­sa tur­va­taan Itä- ja Poh­jois-Suo­men ra­hoi­tus

Kuumaan poliittiseen syksyyn kuuluvat eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mielestä luonnollisesti budjettiriihi ja eduskunnan käsiteltäväksi tuleva EU-elvytyskokonaisuus.

Kuumaan poliittiseen syksyyn kuuluu myös pitkään jatkunut vääntö EU-rakennerahojen jaosta, vaikka nyt jaettavaa on nyt enemmän kuin aiemmin.