Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Tilaajille

Po­li­tii­kan kuumaan syksyyn tulossa isoja asioita – mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen lähtee siitä, että EU-tu­ki­jaos­sa tur­va­taan Itä- ja Poh­jois-Suo­men ra­hoi­tus

Kuumaan poliittiseen syksyyn kuuluvat eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mielestä luonnollisesti budjettiriihi ja eduskunnan käsiteltäväksi tuleva EU-elvytyskokonaisuus.

Kuumaan poliittiseen syksyyn kuuluu myös pitkään jatkunut vääntö EU-rakennerahojen jaosta, vaikka nyt jaettavaa on nyt enemmän kuin aiemmin.