Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Etä­ope­tus­ta voisi hyö­dyn­tää lä­hi­ope­tuk­sen apuna – myös koulun tar­joa­ma tärkeä so­siaa­li­nen tuki edel­lyt­tää fyy­sis­tä kou­lu­yh­tei­söä

Koronakriisi on tuonut vahvasti esille sen, että koulu ei ole vain opetuslaitos, vaan se on paljon enemmän. Koulu on perheen jälkeen lasten tärkein kasvuympäristö. Koulun tehtävänä ei ole vain opettaa vaan myös kasvattaa sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Koulu ja kouluyhteisö rakentavat lasten sosiaalisia suhteita ja tarjoavat monella tavoin tukea lapsille.

Etäopetusvaihe asetti oppilaat eriarvoiseen asemaan sen perusteella, minkälaiset tekniset välineet heillä on käytettävissään ja millaiset mahdollisuudet vanhemmilla on heitä ohjata. Myös lasten toiminnanohjaus ja itseohjautuvuus vaihtelevat suuresti. Kokoaikainen etäopetus ei turvaa riittävällä tavalla lasten yhdenvertaisia opiskelumahdollisuuksia.