Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Elokuvateatteri Star
Lue viikon leffa-arviot tästä: Ensirakkaus roihahtaa Tšernobylin jälkimainingeissa, mansikkamehusta tykkäävä vampyyri auttaa valmistamaan onnenkiven ja Manaaja palaa taas kerran

Lue viikon lef­fa-ar­viot tästä: En­si­rak­kaus roi­hah­taa Tšer­no­by­lin jäl­ki­mai­nin­geis­sa, man­sik­ka­me­hus­ta tyk­kää­vä vam­pyy­ri auttaa val­mis­ta­maan on­nen­ki­ven ja Manaaja palaa taas kerran

12.10.2023 15:00 1
Tilaajille
Anna-Maija Tuokko on aina valmis kuvauksiin Lapissa – Skimbagirls vei näyttelijän Saariselälle ja Ivaloon

An­na-Mai­ja Tuokko on aina valmis ku­vauk­siin Lapissa – Skim­ba­girls vei näyt­te­li­jän Saa­ri­se­läl­le ja Ivaloon

11.02.2023 10:00
Tilaajille
Leffavieras: Elviksen ja managerin suhde herättää ajatuksia

Lef­fa­vie­ras: El­vik­sen ja ma­na­ge­rin suhde he­rät­tää aja­tuk­sia

06.07.2022 16:30
Tilaajille
Leffavieras: Naisparin suudelma puhuttaa vieläkin

Lef­fa­vie­ras: Nais­pa­rin suu­del­ma pu­hut­taa vie­lä­kin

29.06.2022 16:30
Tilaajille
Leffavieras: Dinosauruksista tiedetään  yhä enemmän

Lef­fa­vie­ras: Di­no­sau­ruk­sis­ta tie­de­tään yhä enemmän

22.06.2022 16:15
Tilaajille
Joogaopettajakoulutuksen läpikäynyt näyttelijä Inka Kallén on hyödyntänyt oppejaan niin kuvauksissa kuin näytöksissäkin

Joo­ga­opet­ta­ja­kou­lu­tuk­sen lä­pi­käy­nyt näyt­te­li­jä Inka Kallén on hyö­dyn­tä­nyt op­pe­jaan niin ku­vauk­sis­sa kuin näy­tök­sis­sä­kin

27.04.2022 16:30
Tilaajille
Hanna Bergholm pelkäsi kauhuelokuvia, mutta sitten elokuvaohjaaja törmäsi tarinaan, joka halusi tulla kerrotuksi nimenomaan kauhuelokuvana

Hanna Berg­holm pelkäsi kau­hue­lo­ku­via, mutta sitten elo­ku­va­oh­jaa­ja törmäsi ta­ri­naan, joka halusi tulla ker­ro­tuk­si ni­men­omaan kau­hu­elo­ku­va­na

01.03.2022 10:00
Tilaajille
Arvio: Huijaamisen koukuttava houkutus 1940-luvun Hollywood-elokuvan uustulkinnassa

Arvio: Hui­jaa­mi­sen kou­kut­ta­va hou­ku­tus 1940-lu­vun Hol­ly­wood-elo­ku­van uus­tul­kin­nas­sa

04.02.2022 16:10
Tilaajille
Kulttuuririennot avautuvat nyt pikavauhtia: Oulu Sinfonia konsertoi torstaina, perjantaina pääsee elokuvateattereihin, Oulun musiikkikeskus aloittaa sunnuntaina – Oulun teatterissa esitykset jatkuvat parin viikon päästä

Kult­tuu­ri­rien­not avau­tu­vat nyt pi­ka­vauh­tia: Oulu Sin­fo­nia kon­ser­toi tors­tai­na, per­jan­tai­na pääsee elo­ku­va­teat­te­rei­hin, Oulun mu­siik­ki­kes­kus aloit­taa sun­nun­tai­na – Oulun teat­te­ris­sa esi­tyk­set jat­ku­vat parin viikon päästä

01.02.2022 13:55 9
Tilaajille
Leffavieras: Haudankaivajan arkea ja todenmukaista kuvausta elämästä Afrikan sarvessa

Lef­fa­vie­ras: Hau­dan­kai­va­jan arkea ja to­den­mu­kais­ta ku­vaus­ta elä­mäs­tä Afrikan sar­ves­sa

17.11.2021 16:45
Tilaajille
Arvio: Lurjuksia ja lännenmiehiä lavasteissa 1980-luvun halpiselokuvan uusintaversiossa

Arvio: Lur­juk­sia ja län­nen­mie­hiä la­vas­teis­sa 1980-lu­vun hal­pi­se­lo­ku­van uu­sin­ta­ver­sios­sa

11.11.2021 16:10
Tilaajille
Arvio: Dramatisoitu dokumentti kertoo talvisodan ihmeestä

Arvio: Dra­ma­ti­soi­tu do­ku­ment­ti kertoo tal­vi­so­dan ih­mees­tä

11.11.2021 13:40 3
Tilaajille
Linda Zilliacus sai haaveilemansa Stellan roolin Rikinkeltainen taivas -elokuvassa

Linda Zil­lia­cus sai haa­vei­le­man­sa Stellan roolin Ri­kin­kel­tai­nen taivas -e­lo­ku­vas­sa

10.11.2021 17:30
Tilaajille
Arvio: Hevosmies etsii sisäistä rauhaa 91-vuotiaan Clint Eastwoodin tuoreimmassa ohjaustyössä

Arvio: He­vos­mies etsii si­säis­tä rauhaa 91-vuo­tiaan Clint East­woo­din tuo­reim­mas­sa oh­jaus­työs­sä

28.10.2021 16:55
Tilaajille
Arvio: Omalaatuinen rikostutkija palaa rikosten pariin

Arvio: Oma­laa­tui­nen ri­kos­tut­ki­ja palaa ri­kos­ten pariin

28.10.2021 14:10 1
Tilaajille
Arvio:  Tietokoneanimaatiolla luotua mielipuolista monsterimäiskettä

Arvio: Tie­to­ko­ne­ani­maa­tiol­la luotua mie­li­puo­lis­ta mons­te­ri­mäis­ket­tä

21.10.2021 16:35
Tilaajille
Leffavieras: Raiskaussyytöksen esittäminen oli keskiajan naiselle riski

Lef­fa­vie­ras: Rais­kaus­syy­tök­sen esit­tä­mi­nen oli kes­ki­ajan nai­sel­le riski

20.10.2021 17:15
Tilaajille
Arvio: Elokuvamaestro Ridley Scott vakuuttaa ajatuksia herättävällä moraalitarinalla

Arvio: Elo­ku­va­maest­ro Ridley Scott va­kuut­taa aja­tuk­sia he­rät­tä­väl­lä mo­raa­li­ta­ri­nal­la

14.10.2021 15:30
Tilaajille
Arvio: Kävelevä katastrofi jahtaa avecia elokuvassa, jonka päähenkilöstä on mahdoton pitää

Arvio: Kä­ve­le­vä ka­tast­ro­fi jahtaa avecia elo­ku­vas­sa, jonka pää­hen­ki­lös­tä on mah­do­ton pitää

14.10.2021 14:30 1
Tilaajille
Leffavieras: Koukkukätinen tappaja palaa visuaalisesti näyttävässä kauhuelokuvassa

Lef­fa­vie­ras: Kouk­ku­kä­ti­nen tappaja palaa vi­suaa­li­ses­ti näyt­tä­väs­sä kau­hu­elo­ku­vas­sa

13.10.2021 15:45
Tilaajille