Jääkiekko: Kärpät hävisi vii­mei­sen lii­ga­kamp­pai­lun­sa Ha­ka­met­säs­sä jat­ko­ajal­la

Pääkirjoitus: Köy­hil­le pu­toi­lee nyt vain muruja rik­kai­den ro­ko­te­pöy­dil­tä, eikä se ole edes jäl­kim­mäi­sen joukon etu

Elokuvateatteri Star
Viimeisin 12 tuntia

Lef­fa­vie­ras: Teemu Nikin pal­kit­tu elokuva on ta­sa­ver­tai­nen kat­se­lu­ko­ke­mus nä­ke­vil­le ja nä­kö­vam­mai­sil­le

15:15
Tilaajille
Kuukausi

Arvio: Kau­hu­elo­ku­vien kli­sei­den su­la­tus­uu­ni on­nis­tuu kään­ty­mään po­si­tii­vi­sek­si kat­so­ja­ko­ke­muk­sek­si

16.09.2021 15:05
Tilaajille

Arvio: Kes­ki­tys­lei­ri­van­ki pyrkii säi­ly­mään hen­gis­sä opet­ta­mal­la var­ti­jal­leen kek­sit­tyä persiaa

16.09.2021 14:45
Tilaajille

Arvio: My­kis­tä­vä tie­teis­elo­ku­va Dyyni tarjoaa mes­siaa­nis­ta ma­jes­teet­ti­suut­ta mutta vaatii paljon kat­so­jal­ta

16.09.2021 14:14
Tilaajille

Oulun pe­rin­tei­käs Elo­ku­va­teat­te­ri Star nappasi tun­nus­tuk­sen Red Carpet Gaa­las­sa – "Jos ylei­söl­tä ky­sy­tään, Star an­sait­see viisi tähteä"

27.08.2021 12:00 13
Tilaajille
Vanhemmat

Lef­fa­vie­ras: Mar­vel-oh­jaa­ja tuo väriä DC:n maail­maan

12.08.2021 15:00
Tilaajille

Lef­fa­vie­ras: Kehno dubbaus ja Las­sie-koi­ran jatkuva vikinä ja vinkuna häi­rit­se­vät kat­so­mis­ko­ke­mus­ta

28.07.2021 16:10
Tilaajille

Arvio: LeBron James ja ani­maa­tio­san­ka­rit rat­kai­se­vas­sa ko­ri­pal­lo-ot­te­lus­sa

22.07.2021 15:10
Tilaajille

Arvio: M. Night Shya­ma­lan tarjoaa taas oman­nä­köi­sen­sä mys­tee­rin

22.07.2021 14:36
Tilaajille

Arvio: Tyt­tö­hah­mot tuovat väriä Pertsan ja Kilun seik­kai­luun

21.07.2021 15:25
Tilaajille

Elo­ku­va­kä­vi­jöi­den määrä on yli 90 pro­sent­tia kahden vuoden ta­kais­ta pie­nem­pi, mutta tu­le­vai­suus näyttää va­loi­sal­ta: "Rak­kaus elo­ku­vaa kohtaan on se suurin juttu"

16.07.2021 15:20
Tilaajille

Arvio: Alkavan muis­ti­sai­rau­den var­jos­ta­ma pa­ris­kun­ta mat­kal­la kohti tun­te­ma­ton­ta

15.07.2021 16:35
Tilaajille

Arvio: Kerta kiellon päälle The Hit­man’s Bo­dy­guar­din jat­ko-osas­sa

15.07.2021 15:45
Tilaajille

Arvio: Nuo­ril­le ai­kui­sil­le suun­na­tus­sa tie­teis­seik­kai­lus­sa nainen uhkaa mies­yh­tei­söä

15.07.2021 14:25
Tilaajille

Arvio: 1950-lu­vun poi­ka­kir­ja-suo­sik­ki palaa ajat­to­ma­na seik­kai­lu­na, jossa kän­ny­köi­den sijasta pu­hu­taan purk­ki­pu­he­li­miin

15.07.2021 11:10
Tilaajille

Arvio: Black Widow'n taustat tu­tuik­si Mar­vel-elo­ku­va­sar­jan uu­sim­mas­sa

14.07.2021 15:15
Tilaajille

Arvio: Pitsaa ja pa­ho­lai­sen pal­von­taa rujon tym­peäs­sä ko­me­dial­li­ses­sa kau­hu­elo­ku­vas­sa

08.07.2021 15:55
Tilaajille

Arvio: Black Widow on ihan­teel­li­nen se­koi­tus huu­mo­ria, toi­min­taa ja nais­ener­giaa

08.07.2021 15:10 1
Tilaajille

Arvio: Andra Day on paras vaih­to­eh­to Billie Ho­li­dayn rooliin uu­tuus­elo­ku­vas­sa

08.07.2021 15:10
Tilaajille

Arvio: Men­nei­syy­den kipeitä op­pi­tun­te­ja Fast & Furios -sarjan yh­dek­sän­nes­sä elo­ku­vas­sa

01.07.2021 15:50
Tilaajille