Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Elokuvaohjaajat
Kirja-arvio: Elämäkerta Rauni "Molle" Mollbergista tarjoaa kuultua, luultua ja nippelitietoa

Kir­ja-ar­vio: Elä­mä­ker­ta Rauni "Molle" Moll­ber­gis­ta tarjoaa kuul­tua, luultua ja nip­pe­li­tie­toa

26.02.2023 16:15
Tilaajille
Max Seeckin ja Joonas Pajusen pitkäaikainen elokuvahaave toteutui kauhuleffana

Max Seeckin ja Joonas Pajusen pit­kä­ai­kai­nen elo­ku­va­haa­ve to­teu­tui kau­hu­lef­fa­na

24.02.2023 18:00
Tilaajille
Leffavieras: The Fabelmans osoittaa, miten isän insinööritausta on vaikuttanut Steven Spielbergin tekemiseen

Lef­fa­vie­ras: The Fa­bel­mans osoit­taa, miten isän in­si­nöö­ri­taus­ta on vai­kut­ta­nut Steven Spiel­ber­gin te­ke­mi­seen

22.02.2023 14:45
Tilaajille
Elokuvantekoa äärirajoilla – nähtäväksi jää saako Francis Ford Coppola intohimoprojektinsa valmiiksi ja jos saa, onko luvassa Kummisedän kaltainen mestariteos vaiko uusi floppi
Kolumni

Elo­ku­van­te­koa ää­ri­ra­joil­la – näh­tä­väk­si jää saako Francis Ford Coppola in­to­hi­mo­pro­jek­tin­sa val­miik­si ja jos saa, onko luvassa Kum­mi­se­dän kal­tai­nen mes­ta­ri­teos vaiko uusi floppi

14.01.2023 06:00
Tilaajille
Koko kansan kuplettimestari, kansantaiteilija Jaakko Teppo palkittiin 15 000 euron Suomi-palkinnolla

Koko kansan kup­let­ti­mes­ta­ri, kan­san­tai­tei­li­ja Jaakko Teppo pal­kit­tiin 15 000 euron Suo­mi-pal­kin­nol­la

30.11.2022 15:00 9
Aino Sunin ensimmäinen pitkä fiktioelokuva Sydänpeto toteutettiin Ranskassa ranskaksi, ja mukana oli monta ensikertalaista – "Tämä on vähän kuin rakkauslapsi"

Aino Sunin en­sim­mäi­nen pitkä fik­tio­elo­ku­va Sy­dän­pe­to to­teu­tet­tiin Rans­kas­sa rans­kak­si, ja mukana oli monta en­si­ker­ta­lais­ta – "Tämä on vähän kuin rak­kaus­lap­si"

04.11.2022 14:35
Tilaajille
Elämäkerran ja kuunnelmasarjan jälkeen vuorossa on Kikka-elokuva – "Kikka ansaitsee sen, että hänet laitetaan Suomen suurhenkilöiden kaanoniin"

Elä­mä­ker­ran ja kuun­nel­ma­sar­jan jälkeen vuo­ros­sa on Kik­ka-elo­ku­va – "Kikka an­sait­see sen, että hänet lai­te­taan Suomen suur­hen­ki­löi­den kaa­no­niin"

10.10.2022 19:00 5
Tilaajille
Onko scifi realismiin tottuneille suomalaisille liian vierasta? Suomalaisittain huimalla budjetilla tehty tieteiselokuva Veden vartija vaikuttaa floppaavan lippuluukulla

Onko scifi rea­lis­miin tot­tu­neil­le suo­ma­lai­sil­le liian vie­ras­ta? Suo­ma­lai­sit­tain hui­mal­la bud­je­til­la tehty tie­teis­elo­ku­va Veden vartija vai­kut­taa flop­paa­van lip­pu­luu­kul­la

23.09.2022 15:00 4
Tilaajille
Timo Koivusalon haaveissa on kokonainen Pelle Hermanni -elokuvien sarja

Timo Koi­vu­sa­lon haa­veis­sa on ko­ko­nai­nen Pelle Her­man­ni -e­lo­ku­vien sarja

07.09.2022 15:45 1
Tilaajille
Kun Iiris Härmä palasi Afrikkaan, tunsi hän olevansa hieman kuin Elias Lönnrot omilla runonkeruumatkoillaan

Kun Iiris Härmä palasi Af­rik­kaan, tunsi hän ole­van­sa hieman kuin Elias Lönnrot omilla ru­non­ke­ruu­mat­koil­laan

19.05.2022 16:00
Tilaajille
Hanna Bergholm pelkäsi kauhuelokuvia, mutta sitten elokuvaohjaaja törmäsi tarinaan, joka halusi tulla kerrotuksi nimenomaan kauhuelokuvana

Hanna Berg­holm pelkäsi kau­hue­lo­ku­via, mutta sitten elo­ku­va­oh­jaa­ja törmäsi ta­ri­naan, joka halusi tulla ker­ro­tuk­si ni­men­omaan kau­hu­elo­ku­va­na

01.03.2022 10:00
Tilaajille
Arvio: Lempeästi etenevässä draamassa vaelletaan mestariohjaaja Ingmar Bergmanin mielimaisemassa

Arvio: Lem­peäs­ti ete­ne­väs­sä draa­mas­sa vael­le­taan mes­ta­ri­oh­jaa­ja Ingmar Berg­ma­nin mie­li­mai­se­mas­sa

17.02.2022 14:20
Tilaajille
"Naisiin suhtauduttiin niin, että heistä tulisi hyviä kuvaussihteereitä tai kahvinkeittäjiä", kuvailee 60 vuotta täyttävä elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo opiskeluaikaansa 1980-luvulla

"Nai­siin suh­tau­dut­tiin niin, että heistä tulisi hyviä ku­vaus­sih­tee­rei­tä tai kah­vin­keit­tä­jiä", ku­vai­lee 60 vuotta täyt­tä­vä elo­ku­va­oh­jaa­ja Kaisa Rastimo opis­ke­lu­ai­kaan­sa 1980-lu­vul­la

23.07.2021 17:30
Tilaajille
Arvio: Saara Cantell antaa tarinoissaan äänen äideille, tyttärille, sisarille, tädeille, kummeille ja ystäville – naisille

Arvio: Saara Cantell antaa ta­ri­nois­saan äänen äi­deil­le, tyt­tä­ril­le, si­sa­ril­le, tä­deil­le, kum­meil­le ja ys­tä­vil­le – nai­sil­le

27.06.2021 14:15
Tilaajille