Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Digi
Inka Partasen luottokorttitilille oli päässyt voro – "Rahat olivat menneet amerikkalaiselle sähköyhtiölle"

Inka Par­ta­sen luot­to­kort­ti­ti­lil­le oli päässyt voro – "Rahat olivat menneet ame­rik­ka­lai­sel­le säh­köyh­tiöl­le"

29.10.2022 14:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Yleisö siirtyy seuraamaan mediaa paperijulkaisujen ääreltä digialustoille

Jutun takaa: Yleisö siirtyy seu­raa­maan mediaa pa­pe­ri­jul­kai­su­jen ääreltä di­gia­lus­toil­le

04.12.2021 18:00 1
Tilaajille
Pelastakaa Lapset ry:n selvityksestä käy ilmi, että verkon vihapuhe, kiusaaminen ja väkivalta ahdistavat lapsia ja nuoria – "Erityisesti videopalvelu TikTok korostui vastauksissa"

Pe­las­ta­kaa Lapset ry:n sel­vi­tyk­ses­tä käy ilmi, että verkon vi­ha­pu­he, kiu­saa­mi­nen ja vä­ki­val­ta ah­dis­ta­vat lapsia ja nuoria – "E­ri­tyi­ses­ti vi­deo­pal­ve­lu TikTok ko­ros­tui vas­tauk­sis­sa"

21.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus on poh­joi­sen kan­nal­ta vält­tä­mä­tön – maa­kun­ta­koh­tai­set ra­hoi­tus­las­kel­mat tulevat päi­vit­ty­mään moneen kertaan

12.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Median toimintaa ei tunneta, ja siinä meillä on peiliin katsomisen paikka
Kolumni

Median toi­min­taa ei tun­ne­ta, ja siinä meillä on peiliin kat­so­mi­sen paikka

14.06.2020 09:50 3
Tilaajille
Videopalvelu Zoom punnersi isoksi koronan ansiosta – Asiantuntija: Suosituimman kokousalustan käyttö kasvoi alkuvuodesta yli 30-kertaiseksi

Vi­deo­pal­ve­lu Zoom pun­ner­si isoksi koronan an­sios­ta – Asian­tun­ti­ja: Suo­si­tuim­man ko­kou­sa­lus­tan käyttö kasvoi al­ku­vuo­des­ta yli 30-ker­tai­sek­si

25.04.2020 07:00
Tilaajille
Identiteettivarkaudet ovat netinkäyttäjien suuri huolenaihe – valtaosa on huolissaan pankkitiliensä hakkeroinnista

Iden­ti­teet­ti­var­kau­det ovat ne­tin­käyt­tä­jien suuri huo­le­nai­he – val­tao­sa on huo­lis­saan pank­ki­ti­lien­sä hak­ke­roin­nis­ta

11.02.2020 15:48 10
Facebook kertoi lisätietoja syyskuun tietomurrosta – hakkerit pääsivät käsiksi noin 30 miljoonan käyttäjän tileihin

Fa­ce­book kertoi li­sä­tie­to­ja syys­kuun tie­to­mur­ros­ta – hak­ke­rit pää­si­vät käsiksi noin 30 mil­joo­nan käyt­tä­jän ti­lei­hin

12.10.2018 22:52 5
Näin tilaat Facebookin sinusta keräämät tiedot – katso selkeä ohjevideo

Näin tilaat Fa­ce­boo­kin sinusta ke­rää­mät tiedot – katso selkeä oh­je­vi­deo

30.03.2018 18:54 2

F-Se­cu­re Free­do­me voi ai­heut­taa on­gel­mia eKa­le­vas­sa – yhtiön mukaan on­gel­maa rat­ko­taan

20.12.2017 15:34 7
Peliyhtiöiden rahastuksesta nousi valtava kohu - Electronic Arts taipui jo, Rovio ei

Pe­liyh­tiöi­den ra­has­tuk­ses­ta nousi valtava kohu - Elect­ro­nic Arts taipui jo, Rovio ei

24.11.2017 19:00 19
Tunnistatko kumpi iPhoneista on väärennetty?

Tun­nis­tat­ko kumpi iP­ho­neis­ta on vää­ren­net­ty?

24.11.2017 18:35 4
Kommentti: Sukunimien jako Facebookiin on aivan älytöntä – äidin tyttönimi on turvasana

Kom­ment­ti: Su­ku­ni­mien jako Fa­ce­boo­kiin on aivan äly­tön­tä – äidin tyt­tö­ni­mi on tur­va­sa­na

25.10.2017 11:57 69
Pepper-robotti puhuu suomea, kättelee ja tanssii

Pep­per-ro­bot­ti puhuu suomea, kät­te­lee ja tanssii

19.09.2017 22:16 3

Klaa­ra-ro­bot­ti kä­sit­te­lee osan Kalevan lu­ki­ja­kom­men­teis­ta

14.09.2017 10:27 9
TechCrunch: WhatsApp kehittää yrityksille räätälöityä sovellusta – olisi maksullinen suurille yrityksille

TechC­runch: What­sApp ke­hit­tää yri­tyk­sil­le rää­tä­löi­tyä so­vel­lus­ta – olisi mak­sul­li­nen suu­ril­le yri­tyk­sil­le

07.09.2017 12:26
SuomiAreena: Digiboom vai digidoom – Miten sujuu kasvatus digiajassa?

Suo­miA­ree­na: Di­gi­boom vai di­gi­doom – Miten sujuu kas­va­tus di­gia­jas­sa?

10.07.2017 17:49
Kalevan mobiilisovellukset

Kalevan mo­bii­li­so­vel­luk­set

18.06.2017 10:29

Miksi tuo nuori juoksee pitkin ja poikin? Tässä syy – lue arvio Zom­bie-juok­su­pe­lis­tä

14.06.2017 19:40 4
Tällainen on peli, jossa juostaan pakoon Zombieita

Täl­lai­nen on peli, jossa juos­taan pakoon Zom­biei­ta

14.06.2017 16:17 1