Blind Channel
Viimeisin 12 tuntia
Madetojan musiikkilukion timanttitehdas tuottaa tähtiartisteja ja muita musiikin huippuosaajia, viimeisimpänä pankin räjäytti Blind Channel – "Kyseessä on kokonaisuus, ei pelkästään meidän koulumme"

Ma­det­ojan mu­siik­ki­lu­kion ti­mant­ti­teh­das tuottaa täh­ti­ar­tis­te­ja ja muita mu­sii­kin huip­puo­saa­jia, vii­mei­sim­pä­nä pankin rä­jäyt­ti Blind Channel – "Ky­sees­sä on ko­ko­nai­suus, ei pel­käs­tään meidän kou­lum­me"

07:15 8
Tilaajille
Viikko
Oulun kaupunki perusti Blind Channel -stipendirahaston musiikkikulttuurin edistämiseksi – "Oulu on antanut hyvän kasvatuksen tähän hommaan", euroviisuedustajat kiittelevät

Oulun kau­pun­ki perusti Blind Channel -s­ti­pen­di­ra­has­ton mu­siik­ki­kult­tuu­rin edis­tä­mi­sek­si – "Oulu on antanut hyvän kas­va­tuk­sen tähän hom­maan", eu­ro­vii­su­edus­ta­jat kiit­te­le­vät

01.03.2021 16:26 11
Tilaajille
Puheenaihe: Erottuuko Suomi eniten raskaalla musiikillaan? – "Sävelkielemme ja lyriikkamme on perinteisesti ollut synkkää"

Pu­hee­nai­he: Erot­tuu­ko Suomi eniten ras­kaal­la mu­sii­kil­laan? – "Sä­vel­kie­lem­me ja ly­riik­kam­me on pe­rin­tei­ses­ti ollut synk­kää"

28.02.2021 08:00 2
Tilaajille
Qstock paljastaa lisää nimiä tulevan kesän ohjelmistostaan – kesällä Kuusisaaressa nähdään muun muassa Alma, Pyhimys ja Blind Channel

Qstock pal­jas­taa lisää nimiä tulevan kesän oh­jel­mis­tos­taan – kesällä Kuu­si­saa­res­sa nähdään muun muassa Alma, Pyhimys ja Blind Channel

24.02.2021 16:22 5
Arkipäivän sankareista sekä tähtiareenoiden idoleista on kova kysyntä
Kolumni Elina Ursin

Ar­ki­päi­vän san­ka­reis­ta sekä täh­ti­aree­noi­den ido­leis­ta on kova kysyntä

24.02.2021 06:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Euroviisuedustaja Blind Channelin yöunet ovat jääneet lyhyiksi UMK-voiton jälkeen – "Tätä on edelleen vaikea sisäistää", oululaisbändin laulaja myöntää

Eu­ro­vii­su­edus­ta­ja Blind Chan­ne­lin yöunet ovat jääneet ly­hyik­si UMK-voi­ton jälkeen – "Tätä on edel­leen vaikea si­säis­tää", ou­lu­lais­bän­din laulaja myöntää

22.02.2021 16:03 5
Tilaajille
Oululainen Blind Channel nousi Uuden musiikin kilpailun altavastaajasta ennakkosuosikiksi – "Vaihtoehdot olivat jäädä treenikselle tai tehdä jotain mitä ei olisi uskottu tekevämme"

Ou­lu­lai­nen Blind Channel nousi Uuden mu­sii­kin kil­pai­lun al­ta­vas­taa­jas­ta en­nak­ko­suo­si­kik­si – "Vaih­toeh­dot olivat jäädä tree­nik­sel­le tai tehdä jotain mitä ei olisi uskottu te­ke­väm­me"

20.02.2021 11:00 7
Tilaajille
Oululaislähtöinen Blind Channel kisaa paikasta Euroviisuihin, vastassa muun muassa Danny – "Mukana on monipuolinen joukko artisteja"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Blind Channel kisaa pai­kas­ta Eu­ro­vii­sui­hin, vas­tas­sa muun muassa Danny – "Mukana on mo­ni­puo­li­nen joukko ar­tis­te­ja"

13.01.2021 13:34 5