Ihmiset: Kem­pe­le­läi­sen bus­si­kus­kin Veijo Saa­ri­kos­ken po­si­tii­vi­suus toi kutsun Linnan juhliin

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Äänestys
Oululle valitaan jälleen oma Lucia-neito – tästä pääset tutustumaan ehdokkaisiin ja äänestämään suosikkiasi

Oululle va­li­taan jälleen oma Lu­cia-nei­to – tästä pääset tu­tus­tu­maan eh­dok­kai­siin ja ää­nes­tä­mään suo­sik­kia­si

15.11.2023 06:00 12
Sunnuntaina äänestettiin Oulussa upeassa auringonpaisteessa – Nuottasaaritalolla äänestyspaikalle jonotettiin iltapäivällä käytännössä koko ajan

Sun­nun­tai­na ää­nes­tet­tiin Oulussa upeassa au­rin­gon­pais­tees­sa – Nuot­ta­saa­ri­ta­lol­la ää­nes­tys­pai­kal­le jo­no­tet­tiin il­ta­päi­väl­lä käy­tän­nös­sä koko ajan

02.04.2023 17:22 3
Tilaajille
Mainonta kasvaa ja kampanjointi kiihtyy, kun vaalikuume kasvaa kohisten

Mai­non­ta kasvaa ja kam­pan­join­ti kiih­tyy, kun vaa­li­kuu­me kasvaa ko­his­ten

16.03.2023 18:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi saamme kuun­nel­la jat­ku­vaa rähinää edus­kun­nas­ta?

21.12.2022 05:30 7
Tilaajille
Seurakuntavaalien äänestyspäivä alkoi Karjasillalla vilkkaasti – Nuori äänestäjä: "Jos annetaan mahdollisuus vaikuttaa, niin miksei sitä hyödyntäisi"

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­päi­vä alkoi Kar­ja­sil­lal­la vilk­kaas­ti – Nuori ää­nes­tä­jä: "Jos an­ne­taan mah­dol­li­suus vai­kut­taa, niin miksei sitä hyö­dyn­täi­si"

20.11.2022 18:48 3
Tilaajille
Juha Sipilä Pohjois-Pohjanmaan äänikuninkaaksi – Keskustan entiset kansanedustajat Tapani Tölli ja Niilo Keränen keräsivät muhkeat äänimäärät sunnuntain aluevaaleissa

Juha Sipilä Poh­jois-Poh­jan­maan ää­ni­ku­nin­kaak­si – ­Kes­kus­tan entiset kan­san­edus­ta­jat Tapani Tölli ja Niilo Keränen ke­rä­si­vät muhkeat ää­ni­mää­rät sun­nun­tain alue­vaa­leis­sa

23.01.2022 22:58 10
Tilaajille
Vaalipäivän äänestämisessä Oulussa on mukana suuria tunteita: "Viipyilin ja makustelin vaalikopissa erityistä tilannetta, äänestäminen läikähtää sydämessä"

Vaa­li­päi­vän ää­nes­tä­mi­ses­sä Oulussa on mukana suuria tun­tei­ta: "Vii­pyi­lin ja ma­kus­te­lin vaa­li­ko­pis­sa eri­tyis­tä ti­lan­net­ta, ää­nes­tä­mi­nen läi­käh­tää sy­dä­mes­sä"

23.01.2022 19:50
Tilaajille
Sunnuntaina äänestetään aluevaaleissa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsenet – Äänestyspaikoilla suositetaan käytettävän maskeja ja käsidesiä

Sun­nun­tai­na ää­nes­te­tään alue­vaa­leis­sa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen alue­val­tuus­ton jäsenet – Ää­nes­tys­pai­koil­la suo­si­te­taan käy­tet­tä­vän maskeja ja kä­si­de­siä

22.01.2022 18:00 15
Kuka heistä on Oulun Lucia 2021? – Vielä ehdit äänestää omaa suosikkiasi!

Kuka heistä on Oulun Lucia 2021? – Vielä ehdit ää­nes­tää omaa suo­sik­kia­si!

25.11.2021 18:10 6
Historiallinen sote-uudistus on hyväksytty eduskunnassa äänin 105–77 – kokoomuksen Häkkänen vaati selvitystä perustuslainmukaisuudesta hetkeä ennen äänestystä

His­to­rial­li­nen sote-uu­dis­tus on hy­väk­syt­ty edus­kun­nas­sa äänin 105–77 – ko­koo­muk­sen Häk­kä­nen vaati sel­vi­tys­tä pe­rus­tus­lain­mu­kai­suu­des­ta hetkeä ennen ää­nes­tys­tä

23.06.2021 14:48 20
Perussuomalaiset nousivat Oulun vaalipiirin kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi, mutta keskustan pohja on vahva Pohjois-Pohjanmaalla – puheenjohtaja: "Tämä on keskustan uuden auringon nousu"

Pe­rus­suo­ma­lai­set nou­si­vat Oulun vaa­li­pii­rin kol­man­nek­si suu­rim­mak­si puo­lueek­si, mutta kes­kus­tan pohja on vahva Poh­jois-Poh­jan­maal­la – pu­heen­joh­ta­ja: "Tämä on kes­kus­tan uuden au­rin­gon nousu"

14.06.2021 18:09 20
Tilaajille
Keskusta suurin kuntapuolue Oulussa, kokoomus sai kaksi uutta paikkaa, perusuomalaiset kolme – katso uuden valtuuston kokoonpano

Kes­kus­ta suurin kun­ta­puo­lue Ou­lus­sa, ko­koo­mus sai kaksi uutta paik­kaa, pe­ru­suo­ma­lai­set kolme – katso uuden val­tuus­ton ko­koon­pa­no

14.06.2021 00:04 97
Analyysi: Etätyö totutti paikkariippumattomuuteen – ennakkoäänestystä voisi pidentää pysyvästi

Ana­lyy­si: Etätyö totutti paik­ka­riip­pu­mat­to­muu­teen – en­nak­ko­ää­nes­tys­tä voisi pi­den­tää py­sy­väs­ti

13.06.2021 18:07 1
Tilaajille
Kuntavaalien äänistä on annettu nyt 8,8 prosenttia – Oulun vaalipiirissä äänestys on ollut vilkkainta Utajärvellä

Kun­ta­vaa­lien äänistä on annettu nyt 8,8 pro­sent­tia – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­tys on ollut vilk­kain­ta Uta­jär­vel­lä

29.05.2021 18:36
Tilaajille
Verkossa voisi äänestää terveysturvallisesti myös korona-aikana – tämän takia netissä äänestäminen on aiemmin tyrmätty

Ver­kos­sa voisi ää­nes­tää ter­veys­tur­val­li­ses­ti myös ko­ro­na-ai­ka­na – tämän takia netissä ää­nes­tä­mi­nen on aiemmin tyr­mät­ty

09.02.2021 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­to­yh­tei­sön kanta kes­kus­ta­kam­puk­seen sel­vi­tet­tä­vä – avoin si­säi­nen ää­nes­tys on to­teu­tet­ta­vis­sa hyvin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

30.10.2020 06:15 30
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus: Sul­jet­tu lip­pu­ää­nes­tys voidaan to­teut­taa säh­köi­ses­ti

28.09.2020 22:30 2
Näkökulma: Venäjä siirtyy Putinin uuteen perustuslakiin keittiössä ja kannon päällä annetuilla äänillä – oppositiopoliitikko: "Väärennös, parodia ja feikki"

Nä­kö­kul­ma: Venäjä siirtyy Putinin uuteen pe­rus­tus­la­kiin keit­tiös­sä ja kannon päällä an­ne­tuil­la äänillä – op­po­si­tio­po­lii­tik­ko: "Vää­ren­nös, parodia ja feikki"

01.07.2020 13:11 4
Tilaajille