Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Yliopiston keskustahankkeesta Oulun kolmannen ihmeen siemen?

Automaatio, tekoäly ja keinotodellisuus muovaavat paraikaa yliopiston kehitystä.

Yliopisto on uuden tieteellisen tiedon tuotannon keskus ja sen opiskelijat oppivat professorien tutkimusryhmissä tuottamaan luotettavaa tietoa. Tämän työn kautta syntyy sekä perusteet asioiden parempaan ymmärrykseen, opetustoimeen että teknis-tieteelliseen osaamiseen luoden raaka-aineet yhteiskunnan työpaikkojen kehitykseen.

Visio tulevaisuuden yhteiskunnan suunnasta on keskeinen perusta yliopiston keskustan hankkeen motiiviksi. Automaatio, tekoäly ja keinotodellisuus muovaavat paraikaa yliopiston kehitystä ja mahdollistavat paremmat globaalit vuorovaikutusverkot edistää sekä oppimista, tiedonluontia ja tiedon jalostamista.