Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Uiminen Nal­li­ka­ris­sa kiel­let­tiin jälleen – ui­ma­ve­den laadun päi­vit­täi­nen vaih­te­lu ai­heut­ta­nee ym­pä­ris­tö­toi­mel­le laajat jat­ko­toi­men­pi­teet: "Kar­toi­tet­ta­vaa on paljon"

Oulun seudun ympäristötoimen mukaan tämän viikon tiistaina otetut uimavesinäytteet ovat hyviä, kun taas keskiviikon alustavissa tuloksissa on korkeita bakteerimääriä.

Nallikarissa uiminen kiellettiin jälleen.
Nallikarissa uiminen kiellettiin jälleen.
Kuva: Liubov Alekseeva

Nallikarin uimavesinäytteiden tuloksissa on päivittäistä vaihtelua, minkä vuoksi uiminen kielletään alueella toistaiseksi.

Oulun seudun ympäristötoimen mukaan tämän viikon tiistaina otetut uimavesinäytteet ovat hyviä, kun taas keskiviikon alustavissa tuloksissa on korkeita bakteerimääriä.

Rannan käyttäjien terveyden turvaamiseksi uiminen joudutaan kieltämään, kaupunki tiedottaa.

Vesinäytteistä pitää saada kahtena peräkkäisenä päivänä puhtaat tulokset, ennen kuin uintikielto voidaan purkaa. Nallikarin uimarannan vedenlaatua seurataan tihennetysti.

Lopullisista keskiviikon tuloksista tiedotetaan perjantaina 8. heinäkuuta.

Oulun seudun ympäristötoimi etsii syitä Nallikarin uimaveden laadun vaihtelulle. Kaikki asiaan vaikuttavat tekijät otetaan huomioon selvitystyössä.

Edellisen kerran Nallikari laitettiin uintikieltoon 27. kesäkuuta, sillä ulos­te­pe­räi­siä en­te­ro­kok­ke­ja oli löytynyt liikaa.

Nallikarin uintikielto kumottiin viime maanantaina 4. heinäkuuta. Keskiviikkona 6. heinäkuuta uimista suositeltiin jälleen välttämään.

Uimarantojen vedenlaatuun vaikuttavat monet tekijät, joita voivat olla vuodot viemäriverkostoissa ja käymälöissä, pumppaamoiden ylivuodot sekä jäte- ja hulevedet. Myös tuuli- ja sadeolosuhteet vaikuttavat. Lisäksi veden vaihtuvuus, veneily, septitankit, maatalous, luonnon- ja kotieläimet sekä uimarit itse voivat vaikuttaa veden laatuun.

Kuntalaisia epäilyttävät eläinten jätökset

Kalevan toimitukseen on tullut useita kyselyitä ja arvailuja Nallikarin uimaveden laadun heikkenemisen syistä. Näytteistä löytyneiden enterokokki- ja E. coli-bakteerien lähteeksi on arvioitu Hietasaaren Ponipihan hevosia, Hietasaaressa laiduntavia lampaita tai Kraaselinsaaressa laiduntavia lehmiä. Ponipihan hevosia uitetaan vedessä toisinaan.

Myös Hietasaaren paineviemäreiden ja päävesijohdon saneerauksen on epäilty aiheuttaneen bakteerikantojen lisääntymistä.

Oulun kaupungin terveystarkastaja Pauliina Lepistön mukaan hevosten uiminen lähellä uimarantaa voi heikentää uimavedenlaatua. Suoraviivaista yhteyttä yhteenkään tiettyyn lähteeseen ei voida tämänhetkisten tietojen perusteella todeta.

Aiempien Nallikarin uimarajoitusten yhteydessä hevosten osuutta on tutkittu, mutta yhteyttä uimaveden laadun heikkenemiseen ei ole todettu.

Lisäksi näytteiden bakteeriryhmien keskinäiset suhteet ovat vaihdelleet sen verran, ettei suoraviivaisia päätelmiä veden laadun heikkenemisen syistä voi tehdä. Kaikki mahdollisuudet kuitenkin pyritään ottamaan huomioon.

– Pääsääntöisesti ihmisellä on suolistossaan vähemmän enterokokkibakteereja kuin E. coli-bakteereja, ja eläimellä suhteet taas ovat päinvastaiset. Nyt näytteissä on esiintynyt molempia, Lepistö summaa.

Laadun heikkeneminen vaatii jatkotoimenpiteitä

Oulun ympäristötoimi seurasi merialueen vedenlaatua tarkasti vuosina 2011–2020. Tämän aikana näytteitä kerättiin laajalta alueelta.

– Vuoden 2020 jälkeen Nallikarista on otettu kuusi näytettä kesässä. Nyt vedenlaadun heikentymisen vuoksi on suunnitelmia jatkotoimenpiteistä, mutta mahdolliset tutkimukset pitää suunnitella hyvin, joten niiden aloittaminen ei onnistu välittömästi.

– Tarkoituksena on toki selvittää veden laadun heikkenemisen syy–seuraussuhteet huolellisesti.

Lepistö sanoo, että tutkimukseen kuuluu käytännössä näytteiden ottoa ja tulosten vertaamista esimerkiksi sääolosuhteisiin ja veden virtaussuuntaan, joista voidaan saada selville laatua heikentävien tekijöiden kulkeutumissuuntaa. Mallinnuksia virtauksista on tehty aiemminkin.

– Rannan lähellä olevien toimintojen vaikutuksia veden laatuun on tutkittu laajasti jo aiemmin. Minkään yksittäisen tekijän vaikutuksia ei ole voitu osoittaa. Mikäli epäily herää, toimijoiden kanssa etsitään yhteistyössä mahdolliset riskit.

– Kaupunkiympäristössä rannan lähellä luonnollisesti on monenlaista toimintaa, joten kartoitettavaa on paljon. Jatkoselvityksissä voidaan ottaa huomioon eri eläinten vaikutukset vedenlaatuun, Lepistö toteaa.

Juttua päivitetty 7.7.22 klo 14.56. Lisätty terveystarkastaja Lepistön kommentit.