Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­säil­maon­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­koa­jal­la

THL: Suo­mes­sa tänään 154 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa kah­dek­san uutta tar­tun­taa

Pohjois-Suomessa eniten uusia koronatapauksia kirjattiin Ouluun.

Suomessa on kirjattu tänään 154 uutta koronatartuntaa, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä uusia tapauksia on viisi. Näistä neljä on kirjattu Ouluun.

Kainuun sairaanhoitopiirissä uusia tapauksia on yksi. Tapaus on kirjattu Kajaaniin.

Lapin sairaanhoitopiirissä uusia tapauksia on yksi. Tapaus on kirjattu Sodankylään.

Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu yksi uusi koronatapaus. Tapaus on kirjattu Kemiin.