Perheet: Tut­ki­jat häm­mäs­te­le­vät syn­ty­vyy­den nousua pan­de­mian kes­kel­lä

Vanhat kuvat: Ku­nin­gat­ta­ren vie­rai­lu, va­laan­lui­ta ja pom­mi­kuop­pia Ai­no­las­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la oi­keas­sa jär­jes­tyk­ses­sä ja hal­li­tus­ti – huoli epi­de­mian hal­lin­nas­sa pi­tä­mi­ses­tä, väestön suo­jaa­mi­ses­ta sekä ro­ko­te­kat­ta­vuu­den edis­tä­mi­ses­tä on yh­tei­nen

Kaleva-lehden yleisöosastokirjoituksessa 3.2. nostettiin esille epäoikeudenmukaiseksi koettu rokotteiden jakautuminen maan eri osien ja maakuntien välillä. Kirjoituksessa epäkohdaksi koettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämän rokotejärjestyksen etenemisen eritahtisuus. Kirjoituksessa peräänkuulutettiin alueellisen edunvalvonnan tarvetta.

Nyt käytössä oleva Pfizerin rokote on jaettu alueille sen perusteella, mitä sairaanhoitopiirit ovat joulukuussa ilmoittaneet ensivaiheessa rokotettavan sote-henkilöstön ja ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ikäihmisten määristä. Nämä määrät sairaanhoitopiirit ovat kysyneet kunnilta.