Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la oi­keas­sa jär­jes­tyk­ses­sä ja hal­li­tus­ti – huoli epi­de­mian hal­lin­nas­sa pi­tä­mi­ses­tä, väestön suo­jaa­mi­ses­ta sekä ro­ko­te­kat­ta­vuu­den edis­tä­mi­ses­tä on yh­tei­nen

Kaleva-lehden yleisöosastokirjoituksessa 3.2. nostettiin esille epäoikeudenmukaiseksi koettu rokotteiden jakautuminen maan eri osien ja maakuntien välillä. Kirjoituksessa epäkohdaksi koettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämän rokotejärjestyksen etenemisen eritahtisuus. Kirjoituksessa peräänkuulutettiin alueellisen edunvalvonnan tarvetta.

Nyt käytössä oleva Pfizerin rokote on jaettu alueille sen perusteella, mitä sairaanhoitopiirit ovat joulukuussa ilmoittaneet ensivaiheessa rokotettavan sote-henkilöstön ja ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ikäihmisten määristä. Nämä määrät sairaanhoitopiirit ovat kysyneet kunnilta.