Koronarokotteiden jakelu
Lukijalta Mielipide Terttu Savolainen, Ilkka Luoma, Päivi Laajala

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la oi­keas­sa jär­jes­tyk­ses­sä ja hal­li­tus­ti – huoli epi­de­mian hal­lin­nas­sa pi­tä­mi­ses­tä, väestön suo­jaa­mi­ses­ta sekä ro­ko­te­kat­ta­vuu­den edis­tä­mi­ses­tä on yh­tei­nen

04.02.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vuokko Klasila

Onko ko­ro­na­ro­kot­tei­den jako sai­raan­hoi­to­pii­rei­hin väes­tö­mää­rän mukaan oikein?

03.02.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mauno Ruokangas

Ro­ko­tus­vauh­ti Suo­mes­sa on aivan liian hidas

05.01.2021 05:30 4
Tilaajille
Koronapiikkejä annetaan Suomessa ehkä jo sunnuntaina – Ensimmäinen rokote sai EMA:lta vihreää valoa

Ko­ro­na­piik­ke­jä an­ne­taan Suo­mes­sa ehkä jo sun­nun­tai­na – En­sim­mäi­nen rokote sai EMA:lta vihreää valoa

21.12.2020 17:15
Lukijalta Mielipide Gyöngyi Kovács

Ko­ro­na­ro­kot­teen jakelu on en­nen­nä­ke­mä­tön lo­gis­tiik­ka­haas­te – Suo­mes­ta löytyy osaa­mis­ta läm­pö­ti­la­sen­si­tii­vi­sen rahdin kä­sit­te­lys­tä, mutta uutta ovat mit­ta­suh­teet

08.12.2020 05:30
Tilaajille