Kolumni: Ve­sa-Mat­ti Loirin sket­si­hah­mo oli kei­hään­heit­tä­jä­nä ai­kaan­sa edellä jo 1980-lu­vul­la

Reportaasi: Oulu on me­ri­kau­pun­ki, mutta onko se myös me­rel­li­nen? Läh­dim­me vesille ot­ta­maan asiasta selvää

Koronarokotteiden jakelu
Kohdennetaanko koronarokotuksia vai ei? Oulun vaalipiirin kansanedustajien kannat eroavat, sairaanhoitopiiri haluaisi pitää kiinni alkuperäisestä järjestyksestä

Koh­den­ne­taan­ko ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia vai ei? Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien kannat eroa­vat, sai­raan­hoi­to­pii­ri ha­luai­si pitää kiinni al­ku­pe­räi­ses­tä jär­jes­tyk­ses­tä

31.03.2021 06:00 58
Tilaajille
Kalevan verkkokysely: Vain joka neljäs vastaaja kannattaa koronarokotteiden kohdentamista eteläiseen Suomeen – "Pohjoisen ihmisen henki ja terveys ovat yhtä arvokkaita kuin etelässäkin"

Kalevan verk­ko­ky­se­ly: Vain joka neljäs vas­taa­ja kan­nat­taa ko­ro­na­ro­kot­tei­den koh­den­ta­mis­ta ete­läi­seen Suomeen – "Poh­joi­sen ihmisen henki ja terveys ovat yhtä ar­vok­kai­ta kuin ete­läs­sä­kin"

29.03.2021 18:23 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa­puo­li­suut­ta ro­kot­tei­den jakoon – milloin ko­ro­na­ro­ko­te­mää­rät saadaan väes­tö­mää­rän suhteen ta­sat­tua eri sai­raan­hoi­to­pii­rien vä­lil­lä?

20.03.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la oi­keas­sa jär­jes­tyk­ses­sä ja hal­li­tus­ti – huoli epi­de­mian hal­lin­nas­sa pi­tä­mi­ses­tä, väestön suo­jaa­mi­ses­ta sekä ro­ko­te­kat­ta­vuu­den edis­tä­mi­ses­tä on yh­tei­nen

04.02.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko ko­ro­na­ro­kot­tei­den jako sai­raan­hoi­to­pii­rei­hin väes­tö­mää­rän mukaan oikein?

03.02.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­ko­tus­vauh­ti Suo­mes­sa on aivan liian hidas

05.01.2021 05:30 4
Tilaajille
Koronapiikkejä annetaan Suomessa ehkä jo sunnuntaina – Ensimmäinen rokote sai EMA:lta vihreää valoa

Ko­ro­na­piik­ke­jä an­ne­taan Suo­mes­sa ehkä jo sun­nun­tai­na – En­sim­mäi­nen rokote sai EMA:lta vihreää valoa

21.12.2020 17:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­ro­kot­teen jakelu on en­nen­nä­ke­mä­tön lo­gis­tiik­ka­haas­te – Suo­mes­ta löytyy osaa­mis­ta läm­pö­ti­la­sen­si­tii­vi­sen rahdin kä­sit­te­lys­tä, mutta uutta ovat mit­ta­suh­teet

08.12.2020 05:30
Tilaajille