Oulu: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä eroaa

Ruoka: Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit kyp­sy­vät Van­taal­la

Harrastukset: Suo­si­tuil­le ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le pääsee Oulussa vain tuu­ril­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ou­lun­kaa­ri aloit­taa koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut – korona hei­ken­si ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta en­ti­ses­tään

Tarvittaessa käsittelyssä ovat myös mahdolliset taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavat osa-aikaistamiset, lomautukset tai irtisanomiset.


Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa Pudasjärven sosiaali- ja terveyspalvelut.
Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa Pudasjärven sosiaali- ja terveyspalvelut.
Kuva: Risto Pikkupeura

Oulunkaaren kuntayhtymä aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Asiasta päätettiin eilen yhtymähallituksen kokouksessa.

Oulunkaaren kuntayhtymän taloustilannetta kiristävät muun muassa perhepalvelujen asiakkaiden kasvaneet palvelutarpeet lakisääteisissä palveluissa ja niistä aiheutuneet ostopalvelukustannukset. Lisäksi talouteen vaikuttaa henkilöstön palkkaharmonisointi.

Tilannetta ovat entisestään heikentäneet myös koronasta aiheutuvat tulojen menetykset sekä menojen lisäykset.

– Talouden tasapainottaminen tarkoittaa meille toiminnan tarkastelemista laaja-alaisesti, sanoo Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto tiedotteessa.

– Pyrimme ensisijaisesti löytämään vapaaehtoisia keinoja talouden tasapainottamiseen yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Etsimme nimenomaan pitkäaikaisia ratkaisuja, joilla menoja voidaan vähentää pysyvästi, kertoo Pimperi-Koivisto.

Yt-neuvotteluissa käsitellään kuntien yhteistoimintalain mukaisia asioita, kuten työn organisointiin, kunnan palvelurakenteeseen, kuntajakoon tai kuntien väliseen yhteistyöhön liittyviä asioita.

– Työskentelyssä on mukana tehtäväkuvien tarkastelu osana palvelurakenteen ja toimintatapojen muutosta. Neuvotteluissa tarkastellaan niin palveluiden rakennetta ja prosesseja, henkilöstöetuuksia kuin työn tehostamisen mahdollisuuksia.

Tarvittaessa käsittelyssä ovat myös mahdolliset taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavat osa-aikaistamiset, lomautukset tai irtisanomiset, todetaan tiedotteessa.

– Lomautukset, osa-aikaistamiset sekä irtisanomiset ovat viimesijaisia keinoja, sillä ne tuovat säästöjä vain lyhyellä aikavälillä, kertoo Leena Pimperi-Koivisto tiedotteessa.

Oulunkaarella pohditaan nyt muun muassa ostopalveluiden osuutta suhteessa omaan toimintaan ja tarkastellaan eri palveluiden asiakasmääriä.

– Tarkastelemme myös, vastaako palvelujärjestelmämme kuntalaisten tarpeita. Tätä tarkastelua tietysti ohjaa voimassa oleva lainsäädäntö, joka liittyy esimerkiksi palvelu- ja hoitotakuun sekä henkilöstömitoituksen toteutumiseen, sanoo Leena Pimperi-Koivisto.

Sote-palvelut muodostavat 50 – 60 prosenttia Oulunkaaren omistajakuntien budjetista, ja menojen maltillinen kasvu on olennaista kuntien kokonaistalouden kannalta. Kuntien taloutta haastavat muun muassa heikko suhdanne, verotulojen hidastunut kasvu, valtionosuuksien leikkaaminen sekä väestörakenteen muutos.

Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi Oulunkaari tarjoaa jäsenkunnille seudullisen kuntapalvelutoimiston kautta talous-, henkilöstö- ja tietopalveluja.

Kuntayhtymällä on työntekijöitä noin 1200. Kuntalaisia Oulunkaaren alueella on noin 26 000.