Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Toisen asteen koulutus
Toisen asteen koulutuksen yhteishakutulokset julkaistiin – katso tästä Oulun lukioiden keskiarvorajat

Toisen asteen kou­lu­tuk­sen yh­teis­ha­ku­tu­lok­set jul­kais­tiin – katso tästä Oulun lu­kioi­den kes­ki­ar­vo­ra­jat

17.06.2021 16:31 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän pi­den­nys on tu­le­vai­suus­in­ves­toin­ti

17.12.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen reformi on­nis­tui?

29.09.2020 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen oikeus laa­duk­kaa­seen, yh­den­ver­tai­seen kou­lu­tuk­seen on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

25.09.2020 06:15
Tilaajille