Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Me­ren­kul­ki­ja­lii­tot huo­lis­saan EU:n il­mas­to­pa­ke­tin vai­ku­tuk­sis­ta etenkin Poh­jois-Suo­men tal­vi­me­ren­ku­lul­le – "Pa­him­mil­laan maasta saattaa kadota ko­ko­nai­sia teh­tai­ta ja sa­ta­mia"

Merenkulkijoita edustavien liittojen mukaan kansainväliset meriliikenteen päästötavoitteet ovat lisänneet jäänmurtamisen tarvetta. Kuvituskuva.
Merenkulkijoita edustavien liittojen mukaan kansainväliset meriliikenteen päästötavoitteet ovat lisänneet jäänmurtamisen tarvetta. Kuvituskuva.
Kuva: Vesa Joensuu

Merenkulkijoita edustavat Suomen Konepäällystöliitto, Laivanpäällystöliitto ja Merimies-Unioni ovat huolissaan Euroopan unionin käsittelyssä olevan ilmastopaketti Fit for 55:n vaikutuksista Suomen talvimerenkululle ja teollisuudelle. Liittojen kannanoton mukaan ilmastopaketin vaatimukset voivat johtaa teollisuuden kärsimiseen sekä kuljetusten siirtymiseen Venäjälle tai Ruotsiin.

Euroopan komission kesällä 2021 julkistaman säädösehdotuspaketti Fit for 55:n tavoitteena on vähentää unionin kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Yksi Fit for 55 -paketin esitys on ulottaa merenkulku osaksi päästökauppaa.