Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

"Las­ten, nuorten ja per­hei­den jak­sa­mi­ses­ta on huoli" – op­pi­lail­la yhä enemmän tar­vet­ta päästä kou­lu­ter­vey­den­hoi­toon, trendi oli pin­nal­la jo ennen ko­ro­nae­pi­de­miaa

Miten koronatilanne vaikuttaa kouluterveydenhoitoon? Saavatko oppilaat tarvitsemansa palvelut? Forum24 selvitti asiaa. Kysymyksiin vastasi palvelupäällikkö Susanna Lähde Tuiran hyvinvointikeskuksesta, Oulun kaupungin hyvinvointipalveluista.

Oulu
Normaalisti oppilaat käyvät terveystarkastuksessa vuosittain. Koronatilanteen vuoksi tarkastuksia on jouduttu siirtämään. Oppilailla on havaittu aiempaa enemmän tarvetta kouluterveyspalveluille. Esimerkiksi mielenterveyshaasteiden lisääntyminen oli havaittavissa jo ennen koronaa.
Normaalisti oppilaat käyvät terveystarkastuksessa vuosittain. Koronatilanteen vuoksi tarkastuksia on jouduttu siirtämään. Oppilailla on havaittu aiempaa enemmän tarvetta kouluterveyspalveluille. Esimerkiksi mielenterveyshaasteiden lisääntyminen oli havaittavissa jo ennen koronaa.
Kuva: www.freepik.com

Minkä verran koronatilanne vaikuttaa kouluterveydenhoitoon tällä hetkellä? Aiemmin kouluterveydenhoitajia siirretty muihin tehtäviin, esimerkiksi koronarokotuksia antamaan. Mikä on tilanne nyt?

– Kyllä vaikuttaa. Koronaepidemiaan liittyviin työtehtäviin antavat työpanosta laajalti terveydenhuollon ammattilaiset riippumatta siitä, missä he työskentelevät. Myös kouluterveydenhoitajien työpanosta annetaan muun muassa influenssa- ja koronarokotuksiin sekä puhelin- ja jäljitystyöhön. Koronatilanne on vaikuttanut myös aiemmin ja nyt ehkä aikaisempaa enemmän.


Miten helppoa tai vaikeaa kouluterveydenhoidon pariin on tällä hetkellä päästä, jos oppilaalla on tarvetta?

– Pääsy on pyritty tekemään oppilaille mahdollisimman helpoksi. Kouluterveydenhoitajilla on esimerkiksi päivystysaikoja, jolloin terveydenhoitajan luokse voi hakeutua matalalla kynnyksellä. Myös sähköiset viestikanavat on käytössä.


Onko määräaikaistarkastuksia jouduttu siirtämään? Jos on jouduttu, kuinka pitkään kestää, että tilanne saadaan tasattua normaaliksi?

– Kouluterveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia suunnitelman mukaisesti. Laajat terveystarkastukset hoidetaan ensisijaisesti sekä tukea tarvitsevat oppilaat ja perheet. Määräaikaistarkastuksia on jouduttu siirtämään, mutta oppilas ja perhe voivat olla yhteydessä terveydenhoitajaan, mikäli he kokevat avun tarvetta. Vaikea arvioida, milloin tilanne normalisoituu, riippuu varmasti siitä, miten koronaepidemiatilanne kehittyy.


Onko ennaltaehkäisevää työtä pystytty tekemään koronatilanteen vuoksi, vai onko siitä jouduttu nipistämään?

– Ennaltaehkäisevä työ on merkittävä osa kouluterveydenhuoltoa, joten sitä toteutetaan erityistä tukea tarvitsevien ja välttämättömien seurantakäyntien lisäksi. Koronaepidemia on vaikuttanut työtehtävien priorisointiin. Ennaltaehkäiseviä yhteisöllisiä ryhmätapaamisia on esimerkiksi ollut vähemmän, ja työ on keskittynyt enemmän yksilötyöhön.


Onko havaittavissa, että oppilailla olisi lisääntynyttä tarvetta kouluterveydenhoitoa kohtaan, kun koronatilanne on pitkittynyt, ja se lapsia ja nuoria rasittaa?

– Kyllä tarve on lisääntynyt, mutta ei välttämättä pelkästään koronatilanteen vuoksi. Lasten ja nuorten mielenterveyden haasteiden lisääntyminen oli havaittavissa jo ennen koronaa. Mutta kyllä koronallakin on vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden jaksamiseen.


Miten kouluterveydenhoidon parissa työskentelevät jaksavat tällä hetkellä?

– Kouluterveydenhoitajat tekevät työtä sydämellä ja ammattitaidolla. Ilman muuta myös he kokevat kuormitusta, esimerkiksi kun työtehtävät ovat hyvin vaihtelevat, ja siirtoja muihin tehtäviin joudutaan tekemään lyhyelläkin aikataululla. Kouluterveydenhoitajilla on huoli lasten, nuorten ja perheiden jaksamisesta tässä jo pitkään jatkuneessa epidemiatilanteessa. Hyvällä työyhteisöllä on positiivinen vaikutus jaksamiseen.

Tarkastus joka vuodelle

Kouluterveydenhoitajan työ painottuu terveystarkastuksiin, terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan.

Oppilaat käyvät terveystarkastuksessa normaalisti vuosittain.

1, 5. ja 8.-luokkalaisille pidetään laaja terveystarkastus, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin, ja myös oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan.

Laajassa terveystarkastuksessa kartoitetaan myös koko perheen hyvinvointia ja mahdollisten tukitoimien tarvetta.

Lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen.

Toisen vuosikurssin tytöt voivat lisäksi käydä lääkärintarkastuksessa. Poikien lääkärintarkastus sisältyy kutsuntatarkastukseen.