Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta on saatu Ouluun lisää, mutta OYSin hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta on kokenut ro­ko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä ta­pah­tu­neen etuilua

Laajamittaisten joukkorokotusten aloitusajankohtaa Oulussa ei vielä tiedetä.
Laajamittaisten joukkorokotusten aloitusajankohtaa Oulussa ei vielä tiedetä.
Kuva: Mauri Ratilainen/Arkisto

Koronarokottaminen etenee Pohjois-Pohjanmaalla rivakasti, mutta ei ilman epäselvyyksiä. Kalevan saamien tietojen mukaan koronarokotteita olisivat OYSissa vaatineet ja saaneet sellaisetkin työntekijät, jotka eivät työnsä puolesta niitä ensimmäisten joukossa olisi oikeutettuja saamaan.

– Ei-ensilinjassa työskentelevät lääkärit kertovat saaneensa jo rokotteen, mutta meidän osastollamme eivät ole kaikki vielä saaneet, kaupunginsairaalassa koronapotilaiden parissa työskentelevä sairaanhoitaja kertoo.