Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tämän ko­ko­luo­kan joh­to­kau­pat ovat erit­täin har­vi­nai­sia Suo­mes­sa"

Johtokauppojen taustalla on uusi siirtoyhteys, jonka Fingrid on rakentanut.
Johtokauppojen taustalla on uusi siirtoyhteys, jonka Fingrid on rakentanut.
Kuva: Vesa Joensuu

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja verkkopalveluyhtiö Elenia tekivät kaupat voimajohdoista Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Elenia on ostanut Fingridiltä yli 200 kilometriä voimajohtoa osaksi suurjännitteistä jakeluverkkoaan. Elenialle siirtyvä voimajohto sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan puolella Reisjärvellä, Haapajärvellä ja Haapavedellä. Siirtyvää voimajohtoa on myös Keski-Suomessa.

Fingrid puolestaan hankki Elenialta omistukseensa yli 30 kilometriä voimajohtoa Nivalan ja Haapajärven alueilta.

Johtokauppojen taustalla on uusi siirtoyhteys, jonka Fingrid on rakentanut Petäjäveden ja Pyhänselän välille. Metsälinjaksi nimetty 400 kilovoltin siirtoyhteys on siirtokapasiteetiltaan suurempi kuin aiempi ja se lisää pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia kantaverkossa.

Vanhat 220 kilovoltin voimajohdot jäävät pois kantaverkosta. Ne toimivat jatkossa osana Elenian suurjännitteistä jakeluverkkoa.

Uusia tuulivoimaliittymiä

– Johtokauppa on Elenian historian laajin. Tämän kokoluokan johtokaupat ovat erittäin harvinaisia Suomessa ylipäätään, kertoo voimajohtojen erityisasiantuntija Esa Pohjosenperä Elenialta tiedotteessa.

Elenialle voimajohtokauppa parantaa sähkönjakelun varmuutta ja mahdollisuuksia liittää uutta tuulivoimaa mukaan energiajärjestelmään. Uusia tuulivoimaliittymiä on tulossa muun muassa Reisjärvelle ja Haapavedelle.

Elenialla on suunnitelmissa rakentaa Haapavedelle ja Kivijärvelle uudet muuntoasemat vuosikymmenen puolenvälin jälkeen.