Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

OYS: OYSiin tullut poik­keuk­sel­li­sen paljon jä­nis­rut­to­ta­pauk­sia

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Elenia
Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Pohjois-Pohjanmaalla – "Tämän kokoluokan johtokaupat ovat erittäin harvinaisia Suomessa"

Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tämän ko­ko­luo­kan joh­to­kau­pat ovat erit­täin har­vi­nai­sia Suo­mes­sa"

10.01.2023 14:01 6
Elenia aloittaa Oulaisissa älykkäiden sähkömittarien asennukset – vaihto on asiakkaille maksuton

Elenia aloit­taa Ou­lai­sis­sa älyk­käi­den säh­kö­mit­ta­rien asen­nuk­set – ­vaih­to on asiak­kail­le mak­su­ton

15.09.2022 14:26
Sähkömarkkinalakia ollaan uudistamassa – kansalaisten riiston siirtohinnoittelulla on loputtava
Kolumni

Säh­kö­mark­ki­na­la­kia ollaan uu­dis­ta­mas­sa – kan­sa­lais­ten riiston siir­to­hin­noit­te­lul­la on lo­put­ta­va

27.10.2020 20:00 2
Tilaajille
Vanhat maankäyttösopimukset umpeutumassa Elenian alueella – oulaistelaiset maanomistajat irtisanoivat sopimuksen vuosi sitten, sopimukseton tila jatkuu

Vanhat maan­käyt­tö­so­pi­muk­set um­peu­tu­mas­sa Elenian alueel­la – ou­lais­te­lai­set maan­omis­ta­jat ir­ti­sa­noi­vat so­pi­muk­sen vuosi sitten, so­pi­muk­se­ton tila jatkuu

21.10.2020 06:00 5
Tilaajille