Haapavesi
Kuukausi
"Mokaaminen kannattaa ja tekee hyvää" – oululaislähtöinen Johanna Frondelius kirjoitti kirjan epäonnistumisesta ja paremmasta työelämästä

"Mo­kaa­mi­nen kan­nat­taa ja tekee hyvää" – ou­lu­lais­läh­töi­nen Johanna Fron­de­lius kir­joit­ti kirjan epä­on­nis­tu­mi­ses­ta ja pa­rem­mas­ta työ­elä­mäs­tä

03.05.2021 17:00
Tilaajille
THL: Oulussa kymmenen uutta koronatartuntaa – tartuntoja myös lukuisissa muissa pohjoisen kunnissa

THL: Oulussa kym­me­nen uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja myös lu­kui­sis­sa muissa poh­joi­sen kun­nis­sa

18.04.2021 12:22 58
Poliisi tyrmää huhut: Haapavetisen koulun pihalla ei ole tapahtunut lapseen kohdistunutta rikosta

Poliisi tyrmää huhut: Haa­pa­ve­ti­sen koulun pihalla ei ole ta­pah­tu­nut lapseen koh­dis­tu­nut­ta rikosta

15.04.2021 13:12
Rattijuoppo törmäsi pylvääseen Haapavedellä

Rat­ti­juop­po törmäsi pyl­vää­seen Haa­pa­ve­del­lä

13.04.2021 16:59
Autoilija suistui tieltä Haapavedellä – vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin

Au­toi­li­ja suistui tieltä Haa­pa­ve­del­lä – va­ka­vil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin

10.04.2021 12:59
Vanhemmat
THL: Suomessa todettu 348 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla kuusi uutta tartuntaa – maakunnassa tapauksia Oulussa, Raahessa, Siikajoella ja Haapavedellä

THL: Suo­mes­sa todettu 348 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la kuusi uutta tar­tun­taa – maa­kun­nas­sa ta­pauk­sia Ou­lus­sa, Raa­hes­sa, Sii­ka­joel­la ja Haa­pa­ve­del­lä

07.04.2021 14:29 39
Puhuri Oy rakentaa investoi sata miljoonaa euroa Haapaveden ja Kannuksen tuulivoimaloihin

Puhuri Oy ra­ken­taa in­ves­toi sata mil­joo­naa euroa Haa­pa­ve­den ja Kan­nuk­sen tuu­li­voi­ma­loi­hin

31.03.2021 12:35 2
Lomituksen paikallisyksiköt yhdistyvät: pidentyvätkö lomittajien työmatkat? – yksiköiden rajojen poistuminen tarkoittaa työalueen laajenemista

Lo­mi­tuk­sen pai­kal­lis­yk­si­köt yh­dis­ty­vät: pi­den­ty­vät­kö lo­mit­ta­jien työ­mat­kat? – yk­si­köi­den rajojen pois­tu­mi­nen tar­koit­taa työ­alueen laa­je­ne­mis­ta

31.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Haapaveden salaama pöytäkirja: Somekohun keskelle joutunut valtuutettu Ilkka Repo ei ilmaantunut kaupunginhallituksen kuulemiseen virkasuhteensa jatkosta

Haa­pa­ve­den salaama pöy­tä­kir­ja: So­me­ko­hun kes­kel­le jou­tu­nut val­tuu­tet­tu Ilkka Repo ei il­maan­tu­nut kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kuu­le­mi­seen vir­ka­suh­teen­sa jat­kos­ta

18.03.2021 10:18 7
Tilaajille
Haapaveden hallintojohtaja: Kohun nostattaneen valtuutettu Ilkka Revon tapauksen jatkotoimet siirretty sivistysjohtajan päätettäväksi

Haa­pa­ve­den hal­lin­to­joh­ta­ja: Kohun nos­tat­ta­neen val­tuu­tet­tu Ilkka Revon ta­pauk­sen jat­ko­toi­met siir­ret­ty si­vis­tys­joh­ta­jan pää­tet­tä­väk­si

17.03.2021 15:45 7
Tilaajille
Hallinto-oikeuden professorit: Haapavesi salaa kaupunginhallituksen kokousasiakirjoja oudoin perustein – "Vaikea ymmärtää, miten säännös voisi tulla sovellettavaksi tällaisessa asiassa"

Hal­lin­to-oi­keu­den pro­fes­so­rit: Haa­pa­ve­si salaa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kous­asia­kir­jo­ja oudoin pe­rus­tein – "Vaikea ym­mär­tää, miten säännös voisi tulla so­vel­let­ta­vak­si täl­lai­ses­sa asias­sa"

16.03.2021 19:58 13
Tilaajille
Kysyimme: Millaisia mahdollisuuksia on puuttua yksittäisen valtuutetun toimintaan? "Jos lakia ei rikota, ei ole hirveästi mahdollisuuksia"

Ky­syim­me: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia on puuttua yk­sit­täi­sen val­tuu­te­tun toi­min­taan? "Jos lakia ei rikota, ei ole hir­veäs­ti mah­dol­li­suuk­sia"

16.03.2021 06:00 16
Tilaajille
Ilkka Repo sai vakavan varoituksen perussuomalaisten piirihallitukselta somekäyttäytymisensä takia

Ilkka Repo sai vakavan va­roi­tuk­sen pe­rus­suo­ma­lais­ten pii­ri­hal­li­tuk­sel­ta so­me­käyt­täy­ty­mi­sen­sä takia

14.03.2021 22:17 17
Ilkka Revon alatyyliset kommentit otetaan perussuomalaisten puoluehallituksen syyniin – paikallisyhdistys päättää kohun keskelle joutuneen valtuutetun kuntavaalikelpoisuudesta

Ilkka Revon ala­tyy­li­set kom­men­tit otetaan pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lue­hal­li­tuk­sen syyniin – pai­kal­lis­yh­dis­tys päättää kohun kes­kel­le jou­tu­neen val­tuu­te­tun kun­ta­vaa­li­kel­poi­suu­des­ta

12.03.2021 13:05 14
Tilaajille
Keskisormea kansanvallalle – politiikassa yleistyvät herjaukset ja huono käytös ovat demokraattisen päätöksenteon uhka
Pääkirjoitus

Kes­ki­sor­mea kan­san­val­lal­le – po­li­tii­kas­sa yleis­ty­vät her­jauk­set ja huono käytös ovat de­mo­kraat­ti­sen pää­tök­sen­teon uhka

10.03.2021 20:00 15
Tilaajille
Ensimmäinen maitoauto tankkasi haapavetiseltä tilalta biokaasua – kaasua tarjolla myös yksityisautoihin

En­sim­mäi­nen mai­to­au­to tank­ka­si haa­pa­ve­ti­sel­tä tilalta bio­kaa­sua – kaasua tar­jol­la myös yk­si­tyis­au­toi­hin

10.03.2021 10:30 2
Haapaveden kaupunginhallituksessa ilmeisesti puitiin tapaus Ilkka Repoa – "Koska ne ovat kaksi ei-julkista pykälää, en voi sanoa yhtään mitään"

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa il­mei­ses­ti puitiin tapaus Ilkka Repoa – "Koska ne ovat kaksi ei-jul­kis­ta py­kä­lää, en voi sanoa yhtään mitään"

09.03.2021 22:01 2
Tilaajille
Kohun keskelle joutunut perussuomalaisten Ilkka Repo avautuu nyt: Pyydän anteeksi, linjani täytyy muuttua kokonaan

Kohun kes­kel­le jou­tu­nut pe­rus­suo­ma­lais­ten Ilkka Repo avautuu nyt: Pyydän an­teek­si, linjani täytyy muuttua ko­ko­naan

09.03.2021 08:57 98
Tilaajille
Haapaveden valtuutetut ovat väsyneitä yhden miehen show'hun ja ilkeilyyn, poliisitkin on jouduttu kutsumaan kokoukseen paikalle – Kalevan tavoittama Ilkka Repo pyytää nyt anteeksi Facebook-kirjoitteluaan

Haa­pa­ve­den val­tuu­te­tut ovat vä­sy­nei­tä yhden miehen show'hun ja il­kei­lyyn, po­lii­sit­kin on jou­dut­tu kut­su­maan ko­kouk­seen pai­kal­le – Kalevan ta­voit­ta­ma Ilkka Repo pyytää nyt an­teek­si Fa­ce­book-kir­joit­te­luaan

08.03.2021 23:36 21
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaisten varapuheenjohtaja kiistää solvanneensa Krista Kiurua "lypsylehmäksi", mutta myöntää huolimattomat sanavalinnat – IS: Puoluesihteeri vaatii selvitystä

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lais­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­ja kiistää sol­van­neen­sa Krista Kiurua "lyp­sy­leh­mäk­si", mutta myöntää huo­li­mat­to­mat sa­na­va­lin­nat – IS: Puo­lue­sih­tee­ri vaatii sel­vi­tys­tä

07.03.2021 15:08 47