Haapavesi
Henkilöauto suistui tieltä ojaan Haapavedellä – matkustajat selvisivät vähin vammoin

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ojaan Haa­pa­ve­del­lä – mat­kus­ta­jat sel­vi­si­vät vähin vammoin

20.12.2021 15:51 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mo ei kelpaa Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nan kär­ki­hank­keek­si?

17.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Haapavedellä henkilöauton ulosajo – auto pyörähti katolleen pellon reunaan

Haa­pa­ve­del­lä hen­ki­lö­au­ton ulosajo – auto pyö­räh­ti ka­tol­leen pellon reunaan

12.11.2021 09:20
Fleksitaluttimen kanssa voi tulla monia ongelmia – Oulun koiranulkoiluttajat saattavat olla holtittomia

Flek­si­ta­lut­ti­men kanssa voi tulla monia on­gel­mia – Oulun koi­ran­ul­koi­lut­ta­jat saat­ta­vat olla hol­tit­to­mia

25.09.2021 13:45 48
Tilaajille
Ulkoilija ja koira jäivät fleksistä kiinni auton peräkoukkuun Haapavedellä – roikkuivat perässä autoilijan kotipihalle saakka

Ul­koi­li­ja ja koira jäivät flek­sis­tä kiinni auton pe­rä­kouk­kuun Haa­pa­ve­del­lä – roik­kui­vat perässä au­toi­li­jan ko­ti­pi­hal­le saakka

23.09.2021 14:18 4
Tilaajille
Leikkuupuimuri syttyi palamaan kesken peltotöiden Haapavedellä

Leik­kuu­pui­mu­ri syttyi pa­la­maan kesken pel­to­töi­den Haa­pa­ve­del­lä

21.09.2021 19:42
Auto syttyi palamaan kaupan pihalla Haapavedellä

Auto syttyi pa­la­maan kaupan pihalla Haa­pa­ve­del­lä

04.09.2021 10:15 1

Hal­lis­sa syttyi pa­lon­al­ku Haa­pa­ve­del­lä, pai­kal­la olleet hen­ki­löt saivat palon hal­lin­taan

03.09.2021 14:04
Tärkeintä ei ole saalis, vaan porukalla rauhassa raatailu – haapavetisen jahtiporukan rutiini sai alkunsa jo puoli vuosisataa sitten

Tär­kein­tä ei ole saalis, vaan po­ru­kal­la rau­has­sa raa­tai­lu – haa­pa­ve­ti­sen jah­ti­po­ru­kan rutiini sai alkunsa jo puoli vuo­si­sa­taa sitten

26.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Tuulivoiman rakentamiseen tarvitaan maanomistajien yhteistä tahtotilaa – tuulivoimapuiston suunniteltu sähkönsiirtoreitti hätkähdytti maanomistajat Haapavedellä

Tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­seen tar­vi­taan maan­omis­ta­jien yh­teis­tä tah­to­ti­laa – tuu­li­voi­ma­puis­ton suun­ni­tel­tu säh­kön­siir­to­reit­ti hät­käh­dyt­ti maan­omis­ta­jat Haa­pa­ve­del­lä

14.08.2021 18:00 12
Tilaajille
Haapaveden kaupunki irtisanoi valtuutettu Ilkka Revon luokanopettajan virasta – päätöstä perustellaan vihapuheen tunnusmerkkien täyttymisellä ja opettajan vastuulla

Haa­pa­ve­den kau­pun­ki ir­ti­sa­noi val­tuu­tet­tu Ilkka Revon luo­kan­opet­ta­jan virasta – pää­tös­tä pe­rus­tel­laan vi­ha­pu­heen tun­nus­merk­kien täyt­ty­mi­sel­lä ja opet­ta­jan vas­tuul­la

13.08.2021 21:23 17
Tilaajille
Elisa laajensi 5G–verkkojaan Pohjois–Pohjanmaalla – korona–aika kiihdytti kasvua mobiilidatan käytössä

Elisa laa­jen­si 5G–­verk­ko­jaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la – ­ko­ro­na–ai­ka kiih­dyt­ti kasvua mo­bii­li­da­tan käy­tös­sä

29.07.2021 10:07
Koronatartuntojen määrä nousee yhä: Nyt THL raportoi 644 uutta koronatartuntaa – Oulussa uusia tautitapauksia 11

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä nousee yhä: Nyt THL ra­por­toi 644 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Oulussa uusia tau­ti­ta­pauk­sia 11

28.07.2021 13:05 84
Pikkupoikien nuotio aiheutti uhkaavan tilanteen Nivalassa – poliisi muistuttaa avotulen teon olevan kiellettyä metsäpalovaroituksen aikana

Pik­ku­poi­kien nuotio ai­heut­ti uh­kaa­van ti­lan­teen Ni­va­las­sa – poliisi muis­tut­taa avo­tu­len teon olevan kiel­let­tyä met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana

27.07.2021 19:19
Kesken ajon palamaan syttynyt pakettiauto tuhoutui Haapavedellä

Kesken ajon pa­la­maan syt­ty­nyt pa­ket­ti­au­to tu­hou­tui Haa­pa­ve­del­lä

14.07.2021 18:14
Jokilaaksojen pelastuslaitoksella useita sammutustehtäviä maanantaina – nuotio sytytti maastopalon Kalajoella

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la useita sam­mu­tus­teh­tä­viä maa­nan­tai­na – nuotio sytytti maas­to­pa­lon Ka­la­joel­la

12.07.2021 22:47 1
Huh hellettä! Pohjois-Pohjanmaa kylpi kuumuudessa lauantaina – sunnuntaina lämpöasteet voivat kivuta yli kolmenkymmenen

Huh hel­let­tä! Poh­jois-Poh­jan­maa kylpi kuu­muu­des­sa lauan­tai­na – sun­nun­tai­na läm­pö­as­teet voivat kivuta yli kol­men­kym­me­nen

03.07.2021 19:48 9
Tilaajille
Kuski nukahti rattiin kesken ajon Haapavedellä – auto syöksyi ulos tieltä

Kuski nukahti rattiin kesken ajon Haa­pa­ve­del­lä – auto syöksyi ulos tieltä

02.07.2021 23:21
Sää hellii Haapavesi Folk Music Festivalia, ja myös reggaeta on tapahtumassa saatu kuulla – "Tilanne olisi voinut olla toisenlainenkin"

Sää hellii Haa­pa­ve­si Folk Music Fes­ti­va­lia, ja myös reg­gae­ta on ta­pah­tu­mas­sa saatu kuulla – "Ti­lan­ne olisi voinut olla toi­sen­lai­nen­kin"

02.07.2021 13:30
Tilaajille
Soutajat joutuivat veden varaan Haapavedellä – sivullinen pelasti heidät veneellään

Sou­ta­jat jou­tui­vat veden varaan Haa­pa­ve­del­lä – si­vul­li­nen pelasti heidät ve­neel­lään

26.06.2021 08:54