Haapavesi
Timber-hirsi Haapavedellä investoi uuteen digitaaliseen tuotantolinjaan

Tim­ber-hir­si Haa­pa­ve­del­lä in­ves­toi uuteen di­gi­taa­li­seen tuo­tan­to­lin­jaan

10.09.2020 14:38 1
Sauna roihusi liekeissä Haapavedellä – lähellä olleet rakennukset säästyivät

Sauna roihusi lie­keis­sä Haa­pa­ve­del­lä – lähellä olleet ra­ken­nuk­set sääs­tyi­vät

05.08.2020 07:45 0
Jokilaaksojen liikenteestä narahti useita kortittomia rattijuoppoja, huumekuski peruutti päin siviilipoliisiautoa Haapavedellä

Jo­ki­laak­so­jen lii­ken­tees­tä narahti useita kor­tit­to­mia rat­ti­juop­po­ja, huu­me­kus­ki pe­ruut­ti päin si­vii­li­po­lii­si­au­toa Haa­pa­ve­del­lä

25.07.2020 08:53 1
Musiikkitapahtumien jatko koronan jälkeen pohdituttaa haapavetistä muusikkoa Timo Hannulaa – "Miten ympärivuotiset kiinteät kustannuksemme otetaan huomioon?"

Mu­siik­ki­ta­pah­tu­mien jatko koronan jälkeen poh­di­tut­taa haa­pa­ve­tis­tä muu­sik­koa Timo Han­nu­laa – "Miten ym­pä­ri­vuo­ti­set kiin­teät kus­tan­nuk­sem­me otetaan huo­mioon?"

24.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Haapavetinen Jari Ylioja bongaa pilviä ja myrskyjä ympäri maailmaa – taivaalle kannattaa katsella nyt, sillä kesä on ukkosten ja valaisevien yöpilvien sesonkia

Haa­pa­ve­ti­nen Jari Ylioja bongaa pilviä ja myrs­ky­jä ympäri maail­maa – tai­vaal­le kan­nat­taa kat­sel­la nyt, sillä kesä on uk­kos­ten ja va­lai­se­vien yö­pil­vien se­son­kia

20.07.2020 19:05 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Aittakumpu

Ra­hoi­tus niin Vaalan uudelle van­ki­lal­le kuin Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mol­le sekä Oulun Orit­ka­rin sataman kol­mio­rai­teel­le mer­kit­see satoja työ­paik­ko­ja poh­joi­seen

17.07.2020 06:00 0
Tilaajille

AVI antoi Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mol­le ym­pä­ris­tö­lu­van

08.07.2020 09:49 0
Kahdeksalle tuomiot laajassa huumejutussa – rikollisryhmä viljeli hamppua syrjäisillä kiinteistöillä

Kah­dek­sal­le tuomiot laa­jas­sa huu­me­ju­tus­sa – ri­kol­lis­ryh­mä viljeli hamppua syr­jäi­sil­lä kiin­teis­töil­lä

04.06.2020 11:21 1
Tilaajille
Kevään lämpöennätys rikki, Ylivieskassa ja Haapavedellä päästiin yli 20 asteen

Kevään läm­pö­en­nä­tys rikki, Yli­vies­kas­sa ja Haa­pa­ve­del­lä pääs­tiin yli 20 asteen

23.05.2020 17:02 0
Oulun käräjäoikeus jakoi tuomioita kymmeniin rikoksiin syyllistyneelle joukkiolle - tehtailivat varkauksia ja muita rötöksiä muun muassa Nivalassa, Sievissä ja Haapajärvellä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus jakoi tuo­mioi­ta kym­me­niin ri­kok­siin syyl­lis­ty­neel­le jouk­kiol­le - teh­tai­li­vat var­kauk­sia ja muita rö­tök­siä muun muassa Ni­va­las­sa, Sie­vis­sä ja Haa­pa­jär­vel­lä

21.05.2020 16:16 0
Tilaajille
Piipsannevan turvesuolle nousee suuri tuulivoimapuisto – puistoon voisi sijoittua enintään 43 tuulivoimalaa

Piip­san­ne­van tur­ve­suol­le nousee suuri tuu­li­voi­ma­puis­to – puis­toon voisi si­joit­tua enin­tään 43 tuu­li­voi­ma­laa

11.05.2020 19:46 19
"Menisin mielelläni vasta-ainetestiin, mutta ainakaan vielä siihen pääsemisestä ei ole varmuutta" – Näin Kalevan lukijat kertoivat kokemuksistaan koronavirusepäilyistä ja testaamisesta

"Me­ni­sin mie­lel­lä­ni vas­ta-ai­ne­tes­tiin, mutta ai­na­kaan vielä siihen pää­se­mi­ses­tä ei ole var­muut­ta" – Näin Kalevan lukijat ker­toi­vat ko­ke­muk­sis­taan ko­ro­na­vi­rus­epäi­lyis­tä ja tes­taa­mi­ses­ta

08.05.2020 15:30 10
PAH vei yhdeksänvuotiaan Janinan viikoksi teho-osastolle – haapavetisessä Huhtan perheessä eletään nyt päivä kerrallaan

PAH vei yh­dek­sän­vuo­tiaan Janinan vii­kok­si te­ho-osas­tol­le – haa­pa­ve­ti­ses­sä Huhtan per­hees­sä eletään nyt päivä ker­ral­laan

08.05.2020 07:46 0
Tilaajille
Haapavetinen Lea Tornberg on kärsinyt vakavista koronavirukseen liittyvistä oireista maaliskuusta asti, mutta testiin pääsy on evätty häneltä jo kolmesti – "Kertoessani epäilystä terveyskeskuksessa vaihdettiin äkkiä puheenaihetta"

Haa­pa­ve­ti­nen Lea Torn­berg on kär­si­nyt va­ka­vis­ta ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­tä oi­reis­ta maa­lis­kuus­ta asti, mutta testiin pääsy on evätty häneltä jo kol­mes­ti – "Ker­toes­sa­ni epäi­lys­tä ter­veys­kes­kuk­ses­sa vaih­det­tiin äkkiä pu­hee­nai­het­ta"

07.05.2020 18:00 3
Tilaajille