-

Miten EU:n uusi met­sä­stra­te­gia näkyy poh­joi­sen met­sis­sä?

Euroopan komission metsästrategia luo kehykset tuleville metsänkasvatuksen suosituksille.

Euroopan komission metsästrategia luo kehykset tuleville metsänkasvatuksen suosituksille.