Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ylivieskan kirkkopalo
Kysyimme, mitä ylivieskalaiset ajattelevat uudesta kirkostaan – "Kyllä se tulipalo tulee aina mieleen, mutta ei se varjosta"

Ky­syim­me, mitä yli­vies­ka­lai­set ajat­te­le­vat uudesta kir­kos­taan – "Kyllä se tu­li­pa­lo tulee aina mie­leen, mutta ei se var­jos­ta"

03.04.2021 12:08 7
Tilaajille
Ylivieskan kellotapulin rakennussuunnitelma hyväksyttiin – kustannuksiksi arvioidaan 442 879 euroa

Yli­vies­kan kel­lo­ta­pu­lin ra­ken­nus­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin – kus­tan­nuk­sik­si ar­vioi­daan 442 879 euroa

29.12.2020 22:08 7
Kirkko kohoaa keskelle kylää paikallisin voimin – korona siirsi vapulle suunnitellut harjannostajaiset syksyyn

Kirkko kohoaa kes­kel­le kylää pai­kal­li­sin voimin – korona siirsi vapulle suun­ni­tel­lut har­jan­nos­ta­jai­set syksyyn

17.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Ylivieskan kirkon rakennusrahastoon kertynyt satojatuhansia euroja

Yli­vies­kan kirkon ra­ken­nus­ra­has­toon ker­ty­nyt sa­to­ja­tu­han­sia euroja

14.05.2020 17:54
Ylivieskan kirkon rakentaminen alkaa mahdollisesti syksyllä – Kirkkohallitus vahvisti rakennussuunnitelman

Yli­vies­kan kirkon ra­ken­ta­mi­nen alkaa mah­dol­li­ses­ti syk­syl­lä – Kirk­ko­hal­li­tus vah­vis­ti ra­ken­nus­suun­ni­tel­man

21.08.2019 11:35 45
Ylivieska saa uuden harmaakiviperinteeseen nojaavan kirkon - "Kirkko muodostuu kaupunkikuvan kiintopisteeksi"

Yli­vies­ka saa uuden har­maa­ki­vi­pe­rin­tee­seen no­jaa­van kirkon - "Kirkko muo­dos­tuu kau­pun­ki­ku­van kiin­to­pis­teek­si"

06.11.2017 13:11 60
Lukijat äänestivät: Side on suosikki Ylivieskan kirkoksi

Lukijat ää­nes­ti­vät: Side on suo­sik­ki Yli­vies­kan kir­kok­si

19.09.2017 06:25 30
Ylivieskan kirkkoherrakin yllättyi suunnitelmien määrästä – äänestä näistä 22 kirkosta suosikkiasi

Yli­vies­kan kirk­ko­her­ra­kin yl­lät­tyi suun­ni­tel­mien mää­räs­tä – äänestä näistä 22 kir­kos­ta suo­sik­kia­si

26.08.2017 07:00 183
22 työtä jatkoon Ylivieskan uuden kirkon arkkitehtuurikisassa – suunnitelmat keräsivät runsaasti palautetta

22 työtä jatkoon Yli­vies­kan uuden kirkon ark­ki­teh­tuu­ri­ki­sas­sa – suun­ni­tel­mat ke­rä­si­vät run­saas­ti pa­lau­tet­ta

22.08.2017 18:46 5
HS: Vakuutusyhtiö päätti armahtaa Ylivieskan kirkonpolttajan – Kirkkoherra: "Ymmärrän päätöksen erittäin hyvin"

HS: Va­kuu­tus­yh­tiö päätti ar­mah­taa Yli­vies­kan kir­kon­polt­ta­jan – Kirk­ko­her­ra: "Ym­mär­rän pää­tök­sen erit­täin hyvin"

05.07.2017 18:02 61
Ylivieskan kirkon rakentamiseksi kerätään rahaa kirjalla – teos vie lukijat matkalle kirkkomuistoihin

Yli­vies­kan kirkon ra­ken­ta­mi­sek­si ke­rä­tään rahaa kir­jal­la – ­teos vie lukijat mat­kal­le kirk­ko­muis­toi­hin

09.05.2017 19:01 10
Ylivieskan seurakunta saa kirkon palosta kuuden miljoonan euron vakuutuskorvauksen

Yli­vies­kan seu­ra­kun­ta saa kirkon palosta kuuden mil­joo­nan euron va­kuu­tus­kor­vauk­sen

19.04.2017 13:40 26
Yksityishenkilö lahjoitti Ylivieskan kirkon talkoisiin 27 000 euroa – haluaa pysyä nimettömänä

Yk­si­tyis­hen­ki­lö lah­joit­ti Yli­vies­kan kirkon tal­koi­siin 27 000 euroa – haluaa pysyä ni­met­tö­mä­nä

14.04.2017 06:00 18
Ylivieskan palaneen kirkon pikkukello pääsi vanhalle paikalleen

Yli­vies­kan pa­la­neen kirkon pik­ku­kel­lo pääsi van­hal­le pai­kal­leen

28.01.2017 17:27 12
Ylivieskan kirkon polttaja pakkohoitoon

Yli­vies­kan kirkon polt­ta­ja pak­ko­hoi­toon

29.12.2016 14:54 9
Ylivieskan kirkon poltosta syytetty saapui oikeuteen

Yli­vies­kan kirkon pol­tos­ta syy­tet­ty saapui oi­keu­teen

29.12.2016 13:37 5
THL: Ylivieskan kirkkopalosta syytetty mies on syyntakeeton

THL: Yli­vies­kan kirk­ko­pa­los­ta syy­tet­ty mies on syyn­ta­kee­ton

08.12.2016 11:58 10
Ylivieskan kirkonkello avasi Helsingin pörssin

Yli­vies­kan kir­kon­kel­lo avasi Hel­sin­gin pörssin

01.12.2016 15:25 19
Ylivieskan uudesta kirkosta pidetään arkkitehtikilpailu

Yli­vies­kan uudesta kir­kos­ta pi­de­tään ark­ki­teh­ti­kil­pai­lu

22.11.2016 19:33 25
Ylivieskan tulevalle kirkolle valittiin uusi paikka - ei sama kuin entinen

Yli­vies­kan tu­le­val­le kir­kol­le va­lit­tiin uusi paikka - ei sama kuin entinen

26.09.2016 21:16 3