Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Yli­vies­kan kel­lo­ta­pu­lin ra­ken­nus­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin – kus­tan­nuk­sik­si ar­vioi­daan 442 879 euroa

Seurakunta kertoo tiedotteessaan, että tarkoituksena on rakentaa teräsrunkoinen, huoltovapaa 40 metrin korkuinen kellotapuli lähes vanhan tapulin paikalle.

Pääsiäisenä 2016 palanut Ylivieskan kirkko saa vihdoin uuden tapulin. Arkistokuva.
Pääsiäisenä 2016 palanut Ylivieskan kirkko saa vihdoin uuden tapulin. Arkistokuva.
Kuva: Joel Karppanen

Ylivieskan kirkkovaltuusto hyväksyi tiistaina kellotapulin rakentamissuunnitelman ja 442 879 euron suuruisen kustannusarvion.

Seurakunta kertoo tiedotteessaan, että tarkoituksena on rakentaa teräsrunkoinen, huoltovapaa 40 metrin korkuinen kellotapuli lähes vanhan tapulin paikalle.

Kellotapulin kantava runkorakenne valmistetaan säänkestävästä teräksestä samoin kuin julkisivun lamellit, jotka asennetaan paikoilleen tehtaalla.

Rakentaminen ajoittuu ensi vuodelle siten, että keväällä tehtävien konepajatöiden ja kesän alussa tehtävän perustuksen jälkeen varsinainen pystytys ja viimeistely ovat kesällä, kerrotaan seurakunnan tiedotteessa.

Kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 40 271 euron ylijäämäisen talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023.

Toiminnallisesti ensi vuosi on uuden kirkon ja Ovet auki-strategian käyttöönoton juhlavuosi. Uusi kirkko valmistuu ja otetaan käyttöön 4.4.2021.