Ukrainan sota: Oulun uk­rai­na­lai­set muut­ta­vat nyt omiin asun­toi­hin, Help Cen­te­ril­lä kii­reis­tä aikaa

Leijonat: Kärp­pien Arttu Hyry debytoi Lei­jo­nis­sa – tukku mui­ta­kin ou­lu­lai­sia maa­jouk­kuei­siin

Presidentinvaalit: Kalevan vaa­li­ko­ne on nyt auki

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Viking Line
Kovia kokeneella Viking Linella vihdoin myös ilon aihe: Uusi Turun linjan laiva sai vettä alleen Kiinassa

Kovia ko­ke­neel­la Viking Linella vihdoin myös ilon aihe: Uusi Turun linjan laiva sai vettä alleen Kii­nas­sa

26.01.2021 12:15 5
Amorellan pohjakosketuksen syy selvisi: oikean potkurin lapakulmat siirtyivät itsestään täyden peruutuksen asentoon – komentosilta reagoi välittömästi

Amo­rel­lan poh­ja­kos­ke­tuk­sen syy sel­vi­si: oikean pot­ku­rin la­pa­kul­mat siir­tyi­vät it­ses­tään täyden pe­ruu­tuk­sen asen­toon – ko­men­to­sil­ta reagoi vä­lit­tö­mäs­ti

25.11.2020 12:47
Vähäisiä vaurioita saanut Viking Grace siirtyi Turkuun matkustajat mukanaan – korvaava alus reitille jo maanantaina

Vä­häi­siä vau­rioi­ta saanut Viking Grace siirtyi Turkuun mat­kus­ta­jat mu­ka­naan – kor­vaa­va alus rei­til­le jo maa­nan­tai­na

22.11.2020 19:26
Matkustajat pääsevät Turkuun Viking Gracella, joka hinattiin satamaan aamuyöstä – Amorella vie ruotsalaiset matkustajat Tukholmaan

Mat­kus­ta­jat pää­se­vät Turkuun Viking Gra­cel­la, joka hi­nat­tiin sa­ta­maan aa­mu­yös­tä – Amo­rel­la vie ruot­sa­lai­set mat­kus­ta­jat Tuk­hol­maan

22.11.2020 14:12 1
Viking Gracen matkustajalaivan pelastustyöt rauhoitetaan yön ajaksi – tilanne on vakaa ja matkustajat ovat turvassa

Viking Gracen mat­kus­ta­ja­lai­van pe­las­tus­työt rau­hoi­te­taan yön ajaksi – tilanne on vakaa ja mat­kus­ta­jat ovat tur­vas­sa

21.11.2020 22:22 2
Matkustajalaiva Viking Gracen pohjakosketus oli toinen lyhyen ajan sisään – "Tällaiset tapaukset tutkitaan tarkasti"

Mat­kus­ta­ja­lai­va Viking Gracen poh­ja­kos­ke­tus oli toinen lyhyen ajan sisään – "Täl­lai­set ta­pauk­set tut­ki­taan tar­kas­ti"

21.11.2020 16:18
Viking Grace ajanut karille Maarianhaminan edustalla, syynä ilmeisesti kova tuuli, ihmishenkiä ei ole vaarassa – näin kommentoi matkustaja

Viking Grace ajanut karille Maa­rian­ha­mi­nan edus­tal­la, syynä il­mei­ses­ti kova tuuli, ih­mis­hen­kiä ei ole vaa­ras­sa – näin kom­men­toi mat­kus­ta­ja

21.11.2020 18:38 3
Viking Line irtisanoo nyt 180 maahenkilöstöstä, ja aiemmin on vähennetty jo yli 130 – "Joudumme aloittamaan uudella tavalla, kun pandemia on voitettu"

Viking Line ir­ti­sa­noo nyt 180 maa­hen­ki­lös­tös­tä, ja aiemmin on vä­hen­net­ty jo yli 130 – "Jou­dum­me aloit­ta­maan uudella ta­val­la, kun pan­de­mia on voi­tet­tu"

23.10.2020 15:02 1
IS: Viking Line voisi aloittaa risteilyt Kemiin aikaisintaan ensi keväänä

IS: Viking Line voisi aloit­taa ris­tei­lyt Kemiin ai­kai­sin­taan ensi keväänä

07.10.2020 19:54 11
Viking Amorellan pohjakosketuspaikalta löytyi lohkare: "Kovaa luonnonmateriaalia paikassa, missä ei pitänyt olla"

Viking Amo­rel­lan poh­ja­kos­ke­tus­pai­kal­ta löytyi loh­ka­re: "Kovaa luon­non­ma­te­riaa­lia pai­kas­sa, missä ei pitänyt olla"

28.09.2020 20:53
Otkes: Karille ajaneen Viking Linen Amorellan reitiltä löytyi "kovaa luonnonmateriaalia" – Väylävirasto selvittää reitin turvallisuutta

Otkes: Karille ajaneen Viking Linen Amo­rel­lan rei­til­tä löytyi "kovaa luon­non­ma­te­riaa­lia" – Väy­lä­vi­ras­to sel­vit­tää reitin tur­val­li­suut­ta

28.09.2020 11:11
Viking Line ottaa Amorellan lastien vakuudet kontolleen – ajoneuvot päästetään satamasta

Viking Line ottaa Amo­rel­lan lastien va­kuu­det kon­tol­leen – ajo­neu­vot pääs­te­tään sa­ta­mas­ta

24.09.2020 18:45
Amorella hinataan mahdollisimman nopeasti Turun korjaustelakalle Naantaliin – syytä karille ajoon ei vielä tiedetä

Amo­rel­la hi­na­taan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti Turun kor­jaus­te­la­kal­le Naan­ta­liin – syytä karille ajoon ei vielä tiedetä

21.09.2020 11:53
Amorellalla ollut Daniel Norrmén kertoo bussista tunnelmiaan evakuoinnista: "Nyt mennään koululle tarkastukseen, joukossa on vanhuksia ja lapsia"

Amo­rel­lal­la ollut Daniel Norrmén kertoo bus­sis­ta tun­nel­miaan eva­kuoin­nis­ta: "Nyt mennään kou­lul­le tar­kas­tuk­seen, jou­kos­sa on van­huk­sia ja lapsia"

20.09.2020 18:16 1
Matkustajat evakuoitu turma-alukselta – Amorella ajoi karille jo toista kertaa samassa kapeikossa, vuotoja aluksen alimmissa osissa

Mat­kus­ta­jat eva­kuoi­tu tur­ma-aluk­sel­ta – Amo­rel­la ajoi karille jo toista kertaa samassa ka­pei­kos­sa, vuotoja aluksen alim­mis­sa osissa

20.09.2020 18:11 8