Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Hintan ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nus on nie­lai­se­mas­sa ran­ta­ton­tit – "Ran­ta­kiin­teis­tö­jä ei ole mah­dol­lis­ta kaa­voit­taa ny­kyi­sen­tyyp­pi­seen käyt­töön"

Hintan vesilaitosta on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa.
Hintan vesilaitosta on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Hintan vesilaitoksen laajennuksen jatkosuunnittelun ja asemakaavatyön pohjaksi valittiin aiemman suunnitelman mukainen sijoitus nykyisen laitoksen ja rannan väliin. Asiasta päätti Oulun kaupungin teknisten liikelaitosten johtokunta tiistaina.

Hintan vesilaitoksen laajennusvaihtoehdot -raportissa on tarkasteltu kolme erilaista laitoksen sijoitusvaihtoehtoa, joiden toimivuus ja toteuttamiskelpoisuus on varmistettu yksityiskohtaisella prosessi- ja laitetilojen suunnittelulla.

Kaikki esillä olleet kolme vaihtoehtoa tarkoittavat käytännössä sitä, että laajennus nielaisee kolme rantatonttia kiinteistöineen. Esityslistan mukaan laitoksen turvallisuuden takaamiseksi ja pidemmän aikavälin kehittämistarpeiden takia rannanpuoleinen alue on kaikissa tutkituissa vaihtoehdoissa  osoitettu ainoastaan puisto- tai suojaviheralueeksi tai yhdyskuntateknisen huollon alueeksi.

– Vesilaitoksen turvallisuus tulee taata kaikissa olosuhteissa. Rantakiinteistöjä ei ole mahdollista kaavoittaa nykyisentyyppiseen käyttöön. Maankäytön suunnittelulla tulee varmistaa vesilaitoksen turvallisuus, raportissa todetaan.

Asemakaavan muutostyössä on tavoitteena varata riittävät alueet Hintan vesilaitokselle uuden vesilaitosyksikön, puhdasvesialtaan sekä varavedentuloaltaan sijoittamiseksi siten, että ne peruskorjattavan nykyisen laitoksen kanssa muodostavat yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden.

Nykyisen Hintan vesilaitoksen ja Kurkelanrannan laitoksen yhteinen kapasiteetti on kulutushuippujen aikana täyskäytössä.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.