Käräjäoikeus: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty mies van­git­tiin Oulussa

Energiantuotanto: Ener­gia­jä­tit suun­nit­te­le­vat pump­pu­voi­ma­loi­ta tois­ten­sa naa­pu­riin Ke­mi­jär­vel­lä

Luitko jo tämän: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ha­ke­vat­ko he Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Vartius
Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikat ovat sulkeutuneet, niiden kautta saapui tänään 92 oletettua turvapaikanhakijaa

Var­tiuk­sen ja Sallan ra­jan­yli­tys­pai­kat ovat sul­keu­tu­neet, niiden kautta saapui tänään 92 ole­tet­tua tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

23.11.2023 17:59 3
Sallaan ja Vartiukseen saapunut tänään yhteensä 75 turvapaikanhakijaa, Vartiuksen rajanylityspaikka suljettiin puolen tunnin jatkoajan jälkeen

Sallaan ja Var­tiuk­seen saa­pu­nut tänään yh­teen­sä 75 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa, Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­paik­ka sul­jet­tiin puolen tunnin jat­ko­ajan jälkeen

22.11.2023 18:04 14
Vartiuksen lähikylässä tiedetään, miten häikäilemättömästi Venäjä toimii: "Onko meillä pokkaa katsoa, että he paleltuvat siihen?"

Var­tiuk­sen lä­hi­ky­läs­sä tie­de­tään, miten häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti Venäjä toimii: "Onko meillä pokkaa katsoa, että he pa­lel­tu­vat sii­hen?"

22.11.2023 05:00 29
Tilaajille
Apulaisoikeuskansleri pysäytti kaavaillut rajatiukennukset – sisäministerin mukaan valmistelua tehdään nyt toisella mallilla

Apu­lais­oi­keus­kans­le­ri py­säyt­ti kaa­vail­lut ra­ja­tiu­ken­nuk­set – si­sä­mi­nis­te­rin mukaan val­mis­te­lua tehdään nyt toi­sel­la mal­lil­la

21.11.2023 21:31 28
Kaleva oli paikalla, kun Vartiuksen portit suljettiin kolmesti – Väkeä tullut rajan yli "nilkat paljaana ja tennareissa"

Kaleva oli pai­kal­la, kun Var­tiuk­sen portit sul­jet­tiin kol­mes­ti – Väkeä tullut rajan yli "nilkat pal­jaa­na ja ten­na­reis­sa"

21.11.2023 16:06 48
Tilaajille
Sallaan saapui yh­teen­sä 41 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa kah­des­sa erässä, Vartiuksessa rajaliikennettä jouduttu keskeyttämään

Sallaan saapui yh­teen­sä 41 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa kah­des­sa erässä, Var­tiuk­ses­sa ra­ja­lii­ken­net­tä jou­dut­tu kes­keyt­tä­mään

21.11.2023 18:10 20
Tilaajille
Suomi ryhtyy tarvittaessa nopeasti lisätoimiin, jos nykyinen toiminta itärajalla jatkuu, sanoi Orpo Vartiuksen raja-asemalla

Suomi ryhtyy tar­vit­taes­sa no­peas­ti li­sä­toi­miin, jos ny­kyi­nen toi­min­ta itä­ra­jal­la jatkuu, sanoi Orpo Var­tiuk­sen ra­ja-ase­mal­la

20.11.2023 19:37 63
Maanantai alkoi rauhallisesti, mutta iltapäivällä Vartiuksen rajanylityspaikalle ilmaantui turvapaikanhakijoita – Oulun vastaanottokeskuksessa varauduttu

Maa­nan­tai alkoi rau­hal­li­ses­ti, mutta il­ta­päi­väl­lä Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­pai­kal­le il­maan­tui tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta – Oulun vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­sa va­rau­dut­tu

20.11.2023 15:11 12
Tilaajille
Rajaliikennettä rajoitettiin Vartiuksessa tilapäisesti useaan otteeseen –  Suomen rajaviranomaisten mukaan syynä oli Venäjän viranomaisten toiminta

Ra­ja­lii­ken­net­tä ra­joi­tet­tiin Var­tiuk­ses­sa ti­la­päi­ses­ti useaan ot­tee­seen – Suomen ra­ja­vi­ran­omais­ten mukaan syynä oli Venäjän vi­ran­omais­ten toi­min­ta

20.11.2023 00:31 35
Turvapaikkahakemuksen jätti Vartiuksessa lauantaina 67 ihmistä – normaalia rajaliikennettä jouduttiin rajoittamaan iltapäivällä

Tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sen jätti Var­tiuk­ses­sa lauan­tai­na 67 ihmistä – nor­maa­lia ra­ja­lii­ken­net­tä jou­dut­tiin ra­joit­ta­maan il­ta­päi­väl­lä

18.11.2023 21:17 66
Vartiuksen raja-asemalle saapui viisi turvapaikanhakijaa,  eivät suostuneet käskyistä huolimatta palaamaan Venäjälle – Niiralassa tulijat pysäytettiin voimakeinoin

Var­tiuk­sen ra­ja-ase­mal­le saapui viisi tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa,  eivät suos­tu­neet käs­kyis­tä huo­li­mat­ta pa­laa­maan Ve­nä­jäl­le – ­Nii­ra­las­sa tulijat py­säy­tet­tiin voi­ma­kei­noin

17.11.2023 21:47 33
Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikalle saapui torstaina 18 turvapaikanhakijaa

Kuhmon Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­pai­kal­le saapui tors­tai­na 18 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

16.11.2023 20:37 8
Venäjältä tuotiin vuonna 2018 vaarallista jätettä Suomeen – käräjäoikeus langetti kuljetusyrityksen toimitusjohtajalle sakot

Ve­nä­jäl­tä tuotiin vuonna 2018 vaa­ral­lis­ta jätettä Suomeen – kä­rä­jä­oi­keus lan­get­ti kul­je­tus­yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­jal­le sakot

04.03.2022 11:17 2
Tilaajille
Ukranalainen käveli Suomesta Venäjälle Vartiuksessa – rajavartiosto kirjoitti sakon

Uk­ra­na­lai­nen käveli Suo­mes­ta Ve­nä­jäl­le Var­tiuk­ses­sa – ra­ja­var­tios­to kir­joit­ti sakon

29.12.2020 11:27 9