Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Vapaa sivistystyö
Liminka tunnetaan kahdesta asiasta, ja nyt toista uhkaavat hallituksen leikkaukset – Uusi rehtori, oululainen Petri Kulju ei uskalla edes ajatella, mitä siitä seuraisi

Liminka tun­ne­taan kah­des­ta asias­ta, ja nyt toista uh­kaa­vat hal­li­tuk­sen leik­kauk­set – Uusi reh­to­ri, ou­lu­lai­nen Petri Kulju ei uskalla edes aja­tel­la, mitä siitä seu­rai­si

19.09.2023 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­leik­kauk­set li­sää­vät aluei­den eri­ar­vois­tu­mis­ta

03.09.2023 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­ta­jien kie­li­kou­lu­tus op­pi­lai­tok­sil­le – monet vapaan si­vis­tys­työn koulut oli­si­vat tähän jo val­mii­na ilman yh­tä­kään han­ket­ta tai ke­hit­tä­mis­oh­jel­maa

05.07.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vapaan si­vis­tys­työn leik­kauk­set koh­dis­tui­si­vat eri­tyi­ses­ti pie­ni­tu­loi­siin opis­ke­li­joi­hin ja yk­si­tyi­siin op­pi­lai­tok­siin

16.06.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus ja tut­ki­mus ovat si­joi­tuk­sia tu­le­vai­suu­teen

27.05.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Itsensä ke­hit­tä­mi­nen on kaik­kien kan­sa­lais­ten oikeus – tulevan edus­kun­nan suun­na­ta­va seit­se­män mil­joo­nan vuo­tui­nen li­sä­ra­hoi­tus kan­sa­lais­opis­to­jen opin­to­se­te­lei­hin

18.03.2023 06:00 4
Tilaajille