Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vapaan si­vis­tys­työn leik­kauk­set koh­dis­tui­si­vat eri­tyi­ses­ti pie­ni­tu­loi­siin opis­ke­li­joi­hin ja yk­si­tyi­siin op­pi­lai­tok­siin

Ennen kevään eduskuntavaaleja puolueet laidasta laitaan lupasivat, että koulutus on säästöjä haettaessa erityissuojelussa. Tämä viisaus vaikuttaa hallitusneuvotteluista tihkuneiden tietojen mukaan kadonneen ainakin vapaan sivistystyön osalta. Neuvotteluissa on noussut esiin jopa 50 prosentin leikkaukset vapaan sivistystyön rahoitukseen.

Leikkausten oikeutusta on valtiovarainministeriön suunnalta perusteltu väitteellä, että vapaan sivistystyön opiskelijat ovat lähinnä keskiluokkaisia hyvätuloisia ihmisiä, joilla on varaa maksaa opiskelunsa ja harrastuksensa itse.

Meillä Vuolteen opistossa opiskelee vuosittain yli 8 000 opiskelijaa, ja he kyllä ponnistavat ihan toisista lähtökohdista. Iso osa opiskelijoistamme on esimerkiksi eläkeläisiä, työttömiä ja maahanmuuttajia, joille kaikille opiskelumahdollisuus on poikkeuksellisenkin merkittävää.

Opinnot usein kannattelevat vähävaraisia syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja aikuisia tarjoamalla heille mahdollisuuden paitsi uuden oppimiseen ja kokemiseen myös yhteisön, johon kuulua.

Mikäli leikkauksiin päädytään, kurssimaksut vääjäämättä kallistuvat ja vaarana on, että koulutukset joudutaan tulevaisuudessa kohdentamaan juuri väitteessä esitetyille maksukykyisille ryhmille. Samalla he, joita opiskelu hyödyttäisi eniten sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta, jäisivät ulkopuolelle.

Yksityisenä yleishyödyllisenä yhdistyksenä olemme huolissamme myös siitä, miten leikkaukset vaikuttaisivat eri taustayhteisöjen omistamiin vapaan sivistystyön opistoihin. On ihastuttavaa, että kunnat ja kaupungit ymmärtävät opistojen merkityksen alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen vetovoiman kannalta.

"Iso osa opiskelijoistamme on esimerkiksi eläkeläisiä, työttömiä ja maahanmuuttajia, joille kaikille opiskelumahdollisuus on poikkeuksellisenkin merkittävää."

Oulussa kaupunki tuki verovaroin esimerkiksi vuonna 2021 ylläpitämäänsä Oulu-opistoa 1 269 281 eurolla.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.