Taivaan ilmiöt: Oulun tai­vaal­la nähtiin ai­nut­laa­tui­nen va­lo­il­miö – asian­tun­ti­ja kertoo, mistä oli kyse

Kolumni: Aika kultaa muistot – 1980-lu­kua on pidetty aikana, jolloin olot Suo­mes­sa olivat par­haim­mil­laan

Luitko jo tämän: Kaak­ku­riin ra­ken­tuu muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Turvallisuusuhka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie­dus­te­lu­toi­min­ta vah­vis­taa kan­sal­lis­ta tur­val­li­suut­ta

10.02.2023 05:20
Tilaajille
Avin ylijohtaja puhui varautumisesta maakuntapäivillä: "Pohjoinen kytkee Suomen maantieteellisesti länteen"

Avin yli­joh­ta­ja puhui va­rau­tu­mi­ses­ta maa­kun­ta­päi­vil­lä: "Poh­joi­nen kytkee Suomen maan­tie­teel­li­ses­ti län­teen"

07.11.2022 14:39 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako Suo­mi­kin oman muurin?

16.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Väisästen omakotitalon kellari Pyhäjärvellä muuntuu tarvittaessa väestönsuojaksi – "Etukäteen valmistautuminen on mielenterveydelle hyväksi"

Väi­säs­ten oma­ko­ti­ta­lon kellari Py­hä­jär­vel­lä muuntuu tar­vit­taes­sa väes­tön­suo­jak­si – "E­tu­kä­teen val­mis­tau­tu­mi­nen on mie­len­ter­vey­del­le hy­väk­si"

17.04.2022 14:00 4
Tilaajille
IS: Suomen poliisilaitoksilla varauduttiin helmikuussa terrori-iskun uhkaan

IS: Suomen po­lii­si­lai­tok­sil­la va­rau­dut­tiin hel­mi­kuus­sa ter­ro­ri-is­kun uhkaan

01.03.2022 11:51
Yle: Supon mukaan Suomen poliisiin kohdistuva turvallisuusuhka ei liity Ukrainan tilanteeseen tai muualla Euroopassa poliisiin kohdistuvaan väkivaltaan

Yle: Supon mukaan Suomen po­lii­siin koh­dis­tu­va tur­val­li­suus­uh­ka ei liity Uk­rai­nan ti­lan­tee­seen tai muualla Eu­roo­pas­sa po­lii­siin koh­dis­tu­vaan vä­ki­val­taan

14.02.2022 17:58 5
Poliisi varautuu yhä turvallisuusuhkaan – "Näkyvät turvajärjestelyt saattavat aiheuttaa yhteiskunnassa huolta"

Poliisi va­rau­tuu yhä tur­val­li­suus­uh­kaan – "Nä­ky­vät tur­va­jär­jes­te­lyt saat­ta­vat ai­heut­taa yh­teis­kun­nas­sa huolta"

14.02.2022 14:54 7
Yle: Poliisia uhkaa taho, jolla on "räjähteitä ja konetuliaseita" – Ylen tietojen mukaan turvallisuusuhan taustalla ei ole perinteinen järjestäytynyt rikollisuus

Yle: Po­lii­sia uhkaa taho, jolla on "rä­jäh­tei­tä ja ko­ne­tu­lia­sei­ta" – Ylen tie­to­jen mukaan tur­val­li­suus­uhan taus­tal­la ei ole pe­rin­tei­nen jär­jes­täy­ty­nyt ri­kol­li­suus

13.02.2022 19:50 11
Poliisilla yhä suu tiukasti supussa mahdollisesta turvallisuusuhasta – Helsingin Sanomien mukaan vihje turvallisuusuhasta tuli Suojelupoliisilta

Po­lii­sil­la yhä suu tiu­kas­ti supussa mah­dol­li­ses­ta tur­val­li­suus­uhas­ta – Hel­sin­gin Sa­no­mien mukaan vihje tur­val­li­suus­uhas­ta tuli Suo­je­lu­po­lii­sil­ta

11.02.2022 21:21 8
Yhdysvaltain kongressirakennuksen alue suljettu turvallisuusuhan vuoksi – ajoneuvo törmäsi kahteen poliisiin, joista toinen kuoli

Yh­dys­val­tain kong­res­si­ra­ken­nuk­sen alue sul­jet­tu tur­val­li­suus­uhan vuoksi – ajo­neu­vo törmäsi kahteen po­lii­siin, joista toinen kuoli

02.04.2021 22:12