Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Väi­tös­tut­ki­mus: Tu­pa­koin­ti ja dia­be­tes yh­tey­des­sä ham­pai­den me­ne­tyk­seen – run­saas­ti ja pitkään tu­pa­koi­neil­la puo­li­tois­ta­ker­tai­nen riski ham­pai­den me­ne­tyk­seen

Tupakoinnin määrä ja kesto vaikuttavat hampaiden menetykseen, osoittaa Toni Similän Oulun yliopistoon tekemä väitöstutkimus.

Väitöstutkimuksen tulokset vahvistavat yleistä käsitystä tupakoinnin haittavaikutuksista suun terveydelle.
Väitöstutkimuksen tulokset vahvistavat yleistä käsitystä tupakoinnin haittavaikutuksista suun terveydelle.
Kuva: Ukko-Pekka Peura

Tupakoinnin määrä ja kesto vaikuttavat hampaiden menetykseen, osoittaa Toni Similän Oulun yliopistoon tekemä väitöstutkimus.

Tutkimuksen mukaan runsaasti ja pitkään tupakoineilla havaittiin keskimäärin puolitoistakertainen riski hampaiden menetykseen tupakoimattomiin verrattuna. Lisäksi naisilla hampaiden vähentyminen oli yhteydessä sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin.

Tulokset vahvistavat yleistä käsitystä tupakoinnin haittavaikutuksista suun terveydelle. Erityisesti miehet näyttäisivät hyötyvän tupakoinnin lopettamisesta, sillä heillä tupakoinnin lopettaminen edisti oman purukaluston pysyvyyttä.

Vähentynyttä hampaiden lukumäärää voidaan tutkimuksen mukaan pitää myös yhtenä mahdollisena merkkinä piilevästä diabeteksesta.

Tutkimukseen osallistui 10 321 Pohjois-Suomessa vuonna 1966 syntynyttä henkilöä. Tupakoinnin määrää, kestoa ja lopettamisen oletettuja hyötyjä tarkasteltiin suhteessa hampaiden menetykseen.

Tutkimuksessa testattiin hampaiden lukumäärän toimivuutta sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden mittarina. Tutkittavien itse ilmoittamia hampaiden lukumääriä verrattiin vastaaviin hammaslääkärin tutkimuksessa toteamiin lukuihin.

Kyselylomakkeilla tiedusteltiin sosioekonomisia ja käyttäytymistekijöitä, joista tupakointi oli tutkimuksen keskeinen muuttuja. Sokeriaineenvaihdunnan häiriöt määritettiin eri tietolähteistä ja sokerirasituskoetta käytettiin seulontamenetelmänä. Erilaisia data-analyysimenetelmiä hyödynnettiin tutkittaessa tupakoinnin, sokeriaineenvaihdunnan ja olennaisten sekoittavien tekijöiden yhteyttä hampaiden menetykseen.