Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Nuoret kokevat ni­ko­tii­ni­tuot­tei­den hank­ki­mi­sen hel­pok­si – ­nuus­kan ja tupakan sa­tun­nai­nen käyttö kas­va­nut

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n teettämästä selvityksestä käy ilmi, että alaikäiset kokevat nikotiinituotteiden hankkimisen helpoksi.

Nikotiinituotteita hankkineista 15–17-vuotiaista vastaajista 69 prosentin mukaan tupakan ja nuuskan hankkiminen on helppoa tai erittäin helppoa.

Ikärajavalvonta sinänsä toimii EHYT ry:n mukaan hyvin. Alaikäisistä vastaajista kuitenkin 30 prosenttia kertoi hankkineensa nikotiinituotteita kaverilta tai tutulta ja 10 prosenttia tuntemattomalta henkilöltä. 55 prosentin mukaan sähkösavukkeiden hankkiminen ja 44 prosentin mukaan nikotiinipussien hankkiminen on erittäin helppoa.

Nikotiinituotteiden satunnainen käyttö on kasvanut vuoden 2020 18 prosentista 37 prosenttiin ja nuuskan kohdalla 11 prosentista 25 prosenttiin. Myös nuuskaa käyttämättömien määrä oli vähentynyt vuoden 2020 selvityksen 81 prosentista 64 prosenttiin.

– Tämä on mielestäni seurausta siitä, että nuoret näkevät nikotiinituotteiden käyttöä paljon erilaisissa digitaalisissa medioissa. Lisäksi nuorille tarjotaan nikotiinituotteita ostettavaksi sosiaalisen median välityksellä. Koska nikotiinituotteiden käyttö normalisoituu nuorten silmissä ja hankkiminen somen kautta on helppoa, myös kynnys kokeiluun madaltuu, sanoo projektipäällikkö Katri Saarela EHYT ry:stä tiedotteessa.