Päätoimittajan kolumni: Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

Kaupat: Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin

Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun yli­opis­ton väi­tös­tut­ki­mus: Trans­su­ku­puo­li­suu­des­ta ei ole tar­peek­si tietoa

Koulu, terveydenhuolto tai media eivät tarjoa riittävän monipuolisesti tietoa transsukupuolisuudesta.

Oulun yliopiston väitöstutkimuksen mukaan tietoa tarvitaan erityisesti kouluissa ja terveydenhuollossa, koska transihmisten leimautumisen kokemukset ovat näissä ympäristöissä yleisiä.

Asia on ajankohtainen, sillä translakia uudistetaan parhaillaan.

Transsukupuolisuudella tarkoitetaan yksilön kokemusta siitä, ettei hänelle syntymässä määritelty sukupuoli vastaa hänen omaa sukupuolikokemustaan.

Koulussa sukupuolen moninaisuutta käsitellään usein ilmiönä, jonka ei ajatella koskevan luokassa olevia oppilaita. Aihe saatetaan myös sivuuttaa opetuksessa kokonaan, mikä lisää erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten syrjinnän kokemuksia.

Sosiaalinen media tärkeä kanava

Tutkimuksessa todettiin, että kouluterveydenhuollossa tai mielenterveyspalveluissa sukupuolivähemmistöjen kokemuksia ei useinkaan tunnisteta tai omaa sukupuoli-identiteettiään pohtivaa nuorta ei osata ohjata eteenpäin.

Tutkimukseen osallistuneet käyttivät useita erilaisia tiedonhankinnan tapoja ja tiedonlähteitä löytääkseen tietoa. Vertaisten kanssa jaettava tieto koettiin transihmisten keskuudessa tärkeäksi erityisesti siksi, että se oli ajantasaista ja tarjosi myös emotionaalista tukea. Sosiaalinen media on tärkeä kanava.

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla 37:ää eri-ikäistä suomalaista transihmistä.

Filosofian maisteri Aira Huttunen väittelee aiheesta Oulun yliopistossa perjantaina 11. marraskuuta. Informaatiotutkimuksen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Kitkaa ja kehollista epämukavuutta – Transsukupuolisten ihmisten kokemuksia kehollisesta tiedosta ja tietokäytännöistä.