Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tran­sih­mis­ten so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja saatava Ou­luun­kin – yk­si­löi­den ta­sa­ver­tais­ta koh­te­lua edis­tä­vät toimet alkavat laista ja konk­re­ti­soi­tu­vat käy­tän­nös­sä

Pohjois-Suomen suurimpana kaupunkina Oululla on monessa mielessä johtava rooli. Yksi niistä voisi olla avoimen ja ystävällisen ilmapiirin edistäjä ja ylläpitäjä, myös transihmisten arjessa. Jokaisella kaupunkilaisella oikeus olla omanlaisensa ja kulkea omana itsenään ilman syrjintää tai epäasiallista kohtelua.

Transprosessi on vaativa ja pitkäkestoinen sukupuolenvaihdosmuutos. Se ei ole helppo henkisesti tai fyysisesti, mutta ei myöskään käytännössä. Oululaiset – ja kaikki pohjoissuomalaiset asiakkaat – joutuvat käymään prosessiin kuuluvat tapaamiset ja terapiat nykyään joko Tampereella tai Helsingissä.