Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Traficom
Traficom jakaa seitsemän miljoonaa euroa valtionavustusta media-alan toimijoille

Tra­fi­com jakaa seit­se­män mil­joo­naa euroa val­tion­avus­tus­ta me­dia-alan toi­mi­joil­le

29.03.2023 14:37 15
Viranomaiselta uusi varoitus: Postin nimissä lähetetty huijausviestejä, rikollisten tavoitteena pankkitunnusten urkkiminen

Vi­ran­omai­sel­ta uusi va­roi­tus: Postin nimissä lä­he­tet­ty hui­jaus­vies­te­jä, ri­kol­lis­ten ta­voit­tee­na pank­ki­tun­nus­ten urk­ki­mi­nen

24.03.2023 13:28 3
Viiden maakuntakentän lentoliikenne jatkuu valtion tukemana taas vuoden – Mukana Kemi, Kajaani ja Kokkola

Viiden maa­kun­ta­ken­tän len­to­lii­ken­ne jatkuu valtion tu­ke­ma­na taas vuoden – Mukana Kemi, Kajaani ja Kokkola

20.03.2023 12:45 8
Traficom varoittaa OmaVeroksi naamioituvasta huijaussivustosta – aidon ja huijaussivuston erottaa toisistaan vain pieni seikka

Tra­fi­com va­roit­taa Oma­Ve­rok­si naa­mioi­tu­vas­ta hui­jaus­si­vus­tos­ta – aidon ja hui­jaus­si­vus­ton erottaa toi­sis­taan vain pieni seikka

10.03.2023 12:53 8
Oulun joukkoliikenteelle 2,3 miljoonaa euroa valtionavustusta – osa summasta ilmastoperusteista tukea

Oulun jouk­ko­lii­ken­teel­le 2,3 mil­joo­naa euroa val­tion­avus­tus­ta – osa sum­mas­ta il­mas­to­pe­rus­teis­ta tukea

28.02.2023 13:57 13
Kommentti: Katsastaja, eikö olisi parempi katsastaa auto niin hyvin kuin mahdollista? Voisit nukkua yösi rauhassa

Kom­ment­ti: Kat­sas­ta­ja, eikö olisi parempi kat­sas­taa auto niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta? Voisit nukkua yösi rau­has­sa

27.02.2023 05:00 13
Tilaajille
Heikko laatu houkuttelee asiakkaita katsastusasemille, Pohjois-Pohjanmaalla annettu 12 varoitusta vuosina 2020–2023: "Valvontaa pitäisi tehdä enemmän"

Heikko laatu hou­kut­te­lee asiak­kai­ta kat­sas­tu­sa­se­mil­le, Poh­jois-Poh­jan­maal­la annettu 12 va­roi­tus­ta vuosina 2020–2023: "Val­von­taa pitäisi tehdä enem­män"

27.02.2023 05:00 60
Tilaajille
Oulun seudun lähijunaliikenne tarvitsisi valtion tukea yli 90 prosenttia kustannuksista

Oulun seudun lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tar­vit­si­si valtion tukea yli 90 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta

19.01.2023 05:00 142
Tilaajille
Näkökulma: Talven hämärä todistaa – moni oululainen ei osaa käyttää autonsa valoja

Nä­kö­kul­ma: Talven hämärä to­dis­taa – moni ou­lu­lai­nen ei osaa käyttää autonsa valoja

05.12.2022 18:30 53
Tilaajille
Erään televisiokanavan tuho: "Alfa-tv ylsi vaatimattomaan prosentin katsojaosuuteen, mihin on haettu syyllisiä huonosta markkinointistrategiasta ja vähistä resursseista"
Kolumni

Erään te­le­vi­sio­ka­na­van tuho: "Al­fa-tv ylsi vaa­ti­mat­to­maan pro­sen­tin kat­so­jao­suu­teen, mihin on haettu syyl­li­siä huo­nos­ta mark­ki­noin­ti­stra­te­gias­ta ja vähistä re­surs­seis­ta"

03.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Traficom perui lähes sata taksiliikennelupaa Pohjois-Pohjanmaalla – ammattipätevyys tai y-tunnus jätetty hankkimatta ajoissa

Tra­fi­com perui lähes sata tak­si­lii­ken­ne­lu­paa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – am­mat­ti­pä­te­vyys tai y-tun­nus jätetty hank­ki­mat­ta ajoissa

03.11.2022 15:52 13
Tilaajille
Radio Kalevan kuuluvuusalueet laajenevat Iihin ja Haapavedelle myönnetyillä taajuuksilla – Kaleva hakee uusia taajuuksia myös Koillismaalle

Radio Kalevan kuu­lu­vuus­alueet laa­je­ne­vat Iihin ja Haa­pa­ve­del­le myön­ne­tyil­lä taa­juuk­sil­la – Kaleva hakee uusia taa­juuk­sia myös Koil­lis­maal­le

25.10.2022 14:42 10
Käyttökiellossa olevalla autolla saa sittenkin ajaa liikenteessä – näissä poikkeustilanteissa se on sallittua

Käyt­tö­kiel­los­sa ole­val­la autolla saa sit­ten­kin ajaa lii­ken­tees­sä – näissä poik­keus­ti­lan­teis­sa se on sal­lit­tua

05.10.2022 09:45 15
Tilaajille
Finnair palaa lentämään Kemi-Tornion lentokentän reittilentoja – voitti kilpailutuksen kaikkien maakuntalentokenttien reiteistä

Finnair palaa len­tä­mään Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­tän reit­ti­len­to­ja – voitti kil­pai­lu­tuk­sen kaik­kien maa­kun­ta­len­to­kent­tien rei­teis­tä

06.09.2022 10:53 11
Tilaajille
Ajokorttilain uudistuksella ei olennaista vaikutusta nuorten onnettomuuksien kokonaismäärään

Ajo­kort­ti­lain uu­dis­tuk­sel­la ei olen­nais­ta vai­ku­tus­ta nuorten on­net­to­muuk­sien ko­ko­nais­mää­rään

06.09.2022 09:27 5
Tilaajille
Erikoinen asuntovaunukiista oikeudessa Oulussa – kenelle palautetaan poliisin hallussa oleva vaunu?

Eri­koi­nen asun­to­vau­nu­kiis­ta oi­keu­des­sa Oulussa – kenelle pa­lau­te­taan po­lii­sin hal­lus­sa oleva vaunu?

02.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Lisärekisterikilven vuoksi voi joutua ajamaan jopa 280 kilometriä – miksi?

Li­sä­re­kis­te­ri­kil­ven vuoksi voi joutua ajamaan jopa 280 ki­lo­met­riä – miksi?

08.07.2022 18:00 15
Tilaajille
Traficom: Yhä useampi käytettynä Suomeen tuotu auto kulkee sähköllä – sähköautojen maahantuonti voi ylittää pian diesel-autojen tuontimäärän

Tra­fi­com: Yhä useampi käy­tet­ty­nä Suomeen tuotu auto kulkee säh­köl­lä – säh­kö­au­to­jen maa­han­tuon­ti voi ylittää pian die­sel-au­to­jen tuon­ti­mää­rän

07.03.2022 12:15 3
Traficom asetti uhkasakon teleoperaattori DNA:lle – yhtiön asiakkaat eivät ole voineet tarkistaa liittymäsopimuksensa päättymisaikaa vaaditulla tavalla

Tra­fi­com asetti uh­ka­sa­kon te­le­ope­raat­to­ri DNA:lle – yhtiön asiak­kaat eivät ole voineet tar­kis­taa liit­ty­mä­so­pi­muk­sen­sa päät­ty­mis­ai­kaa vaa­di­tul­la tavalla

02.02.2022 17:03 5
Helmikuun alusta lähtien dronelentoihin vaaditaan uusi koe, jonka voi tehdä vielä hyvin harvoissa paikoissa

Hel­mi­kuun alusta lähtien dro­ne­len­toi­hin vaa­di­taan uusi koe, jonka voi tehdä vielä hyvin har­vois­sa pai­kois­sa

02.02.2022 08:09
Tilaajille