Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Technopolis
Technopolista eivät etätyöt haittaa – "Nyt keskustellaan siitä, missä on kaikkein parasta tehdä töitä"

Tech­no­po­lis­ta eivät etätyöt haittaa – "Nyt kes­kus­tel­laan siitä, missä on kaik­kein parasta tehdä töitä"

09.09.2022 18:00 5
Tilaajille
Technopolis saatetaan myydä – yhtiön nykyinen omistaja selvittää vaihtoehtojaan

Tech­no­po­lis saa­te­taan myydä – yhtiön ny­kyi­nen omis­ta­ja sel­vit­tää vaih­to­eh­to­jaan

25.02.2022 15:00 1
Tilaajille
Oulun kaupungin ja yliopiston vetovoima mietitytti monia – Kaupunginvaltuuston ja yhdyskuntalautakunnan jäsenet pääsivät kyselemään Raksilan kampushankkeesta

Oulun kau­pun­gin ja yli­opis­ton ve­to­voi­ma mie­ti­tyt­ti monia – Kau­pun­gin­val­tuus­ton ja yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsenet pää­si­vät ky­se­le­mään Rak­si­lan kam­pus­hank­kees­ta

02.02.2022 22:41 63
Tilaajille
Technopolis selvitti yliopiston uuden kampuksen ilmastovaikutuksia, kysyimme miksi – "Vellominen aiheuttaa epävarmuutta"

Tech­no­po­lis sel­vit­ti yli­opis­ton uuden kam­puk­sen il­mas­to­vai­ku­tuk­sia, ky­syim­me miksi – "Vel­lo­mi­nen ai­heut­taa epä­var­muut­ta"

26.11.2021 06:00 21
Tilaajille