Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ict-ala
OP-ryhmä palkkaa Ouluun vähintään kymmeniä uusia työntekijöitä – ict-alalla on nyt Oulun seudulla ennätykselliset 23 000 työntekijää

OP-ryh­mä palkkaa Ouluun vä­hin­tään kym­me­niä uusia työn­te­ki­jöi­tä – ict-alal­la on nyt Oulun seu­dul­la en­nä­tyk­sel­li­set 23 000 työn­te­ki­jää

22.09.2023 18:00 17
Tilaajille
Oulun lentoyhteyksien näivettyminen huolestuttaa Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmarkia: "Hyvät lentoyhteydet ovat elinehto"

Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­les­tut­taa Nokian toi­mi­tus­joh­ta­ja Pekka Lund­mar­kia: "Hyvät len­to­yh­tey­det ovat eli­neh­to"

09.06.2023 18:35 36
Tilaajille
Oulu mukana hankkeessa, joka hakee teollista yhteistyötä USA:n kanssa

Oulu mukana hank­kees­sa, joka hakee teol­lis­ta yh­teis­työ­tä USA:n kanssa

22.02.2023 16:10 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tois­tu­vat­ko Hel­sin­gin pal­kan­mak­sun on­gel­mat myös hy­vin­voin­ti­alueil­la ja kun­nis­sa?

28.11.2022 06:00 2
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Oulu enää ICT-kaupunki vai kasvaako se suurteollisuudesta, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko Oulu enää ICT-kau­pun­ki vai kas­vaa­ko se suur­teol­li­suu­des­ta, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

21.11.2022 11:20
Tilaajille
Uroksen väki sai hyvin töitä – muut yritykset ovat olleet hanakasti työntekijöiden perässä

Uroksen väki sai hyvin töitä – muut yri­tyk­set ovat olleet ha­na­kas­ti työn­te­ki­jöi­den perässä

30.07.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

ICT-alan vihreys vaatii myös asiak­kai­den panosta

12.07.2022 06:00 1
Tilaajille
Ympäristöystävällisyys on syytä tuoda ICT-alan ytimeen – dataliikenne haastaa energiatalouden
Kolumni

Ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syys on syytä tuoda ICT-alan ytimeen – da­ta­lii­ken­ne haastaa ener­gia­ta­lou­den

01.07.2022 06:00 4
Tilaajille
Ammattiliitto Pro jätti neljännen lakkovaroituksen ict-alalle

Am­mat­ti­liit­to Pro jätti nel­jän­nen lak­ko­va­roi­tuk­sen ict-alal­le

20.05.2022 17:55
Ict-alalle uusi lakkovaroitus kahden viikon lakosta, Pro hylkäsi sovintoesityksen

Ict-alal­le uusi lak­ko­va­roi­tus kahden viikon la­kos­ta, Pro hylkäsi so­vin­toe­si­tyk­sen

08.05.2022 21:47 1
ICT-alan lakko vaikuttaa Kaleva Median asiakaspalvelun aukioloihin – asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti itsepalvelun kautta

ICT-alan lakko vai­kut­taa Kaleva Median asia­kas­pal­ve­lun au­ki­oloi­hin – asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan en­si­si­jai­ses­ti it­se­pal­ve­lun kautta

29.04.2022 11:14
ICT-alan lakko vaikuttaa Kaleva Median asiakaspalvelun aukioloihin – asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti itsepalvelun kautta

ICT-alan lakko vai­kut­taa Kaleva Median asia­kas­pal­ve­lun au­ki­oloi­hin – asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan en­si­si­jai­ses­ti it­se­pal­ve­lun kautta

29.04.2022 10:47
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ict-alan me­nes­tyk­sen ta­kaa­vat yli­opis­to­tut­ki­muk­sen ja kou­lu­tuk­sen taso

18.02.2022 05:00 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta­kam­pus on uhka ict-sek­to­rin tu­le­vai­suu­del­le

10.02.2022 05:30 109
Tilaajille
Oululaisen Moontalkin tähtäin on suoraan maailman kärjessä – "Tavoite on olla globaalilla tasolla suunnan näyttäjä"

Ou­lu­lai­sen Moon­tal­kin tähtäin on suoraan maail­man kär­jes­sä – "Ta­voi­te on olla glo­baa­lil­la tasolla suunnan näyt­tä­jä"

06.02.2022 08:00 4
Tilaajille
Oulu on iso ict-pitäjä ja kasvaa – kilpailu työntekijöistä on etätyöaikana kasvanut, kun paikkoja on tarjolla myös kauempaa

Oulu on iso ict-pi­tä­jä ja kasvaa – kil­pai­lu työn­te­ki­jöis­tä on etä­työ­ai­ka­na kas­va­nut, kun paik­ko­ja on tar­jol­la myös kauem­paa

17.01.2022 06:00 11
Tilaajille
Oululainen Medanets sai oven auki isoille markkinoille

Ou­lu­lai­nen Me­da­nets sai oven auki isoille mark­ki­noil­le

14.12.2021 16:00 1
Tilaajille
ICT-osaajatarpeeseen on reagoitu tuntuvasti, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat lisänneet aloituspaikkamääriä lähes 80 prosentilla

ICT-osaa­ja­tar­pee­seen on rea­goi­tu tun­tu­vas­ti, Oulun yli­opis­to ja Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ovat li­sän­neet aloi­tus­paik­ka­mää­riä lähes 80 pro­sen­til­la

07.12.2021 12:31 5
Buscom muuttui Faraksi ja siirtyi brittiomistukseen, mutta Linnanmaalta ei ole kiire minnekään – Toimitusjohtaja Antti Jurvelin paljastaa, mikä on Oulun valtti

Buscom muuttui Faraksi ja siirtyi brit­tio­mis­tuk­seen, mutta Lin­nan­maal­ta ei ole kiire min­ne­kään – ­Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Jur­ve­lin pal­jas­taa, mikä on Oulun valtti

09.07.2021 06:12
Väitöstutkimus: Tyttöjä suljetaan tahattomasti pois it-alalta

Väi­tös­tut­ki­mus: Tyttöjä sul­je­taan ta­hat­to­mas­ti pois it-alal­ta

11.05.2021 15:50 9