Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Tietoliikenneyhteydet
VR alkaa asentaa kaukojuniin tekniikkaa, joka tuo huomattavasti nopeammat nettiyhteydet

VR alkaa asentaa kau­ko­ju­niin tek­niik­kaa, joka tuo huo­mat­ta­vas­ti no­peam­mat net­ti­yh­tey­det

21.11.2022 12:08 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen yh­tey­det suoraan At­lan­til­le kuntoon

01.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Kuluttajat tarvitsevat luottamusta eivätkä millisekunteja – Saksalaisprofessori kehottaa 6G:tä kehittäviä tarkistamaan tavoitteita Oulussa ja maailmalla

Ku­lut­ta­jat tar­vit­se­vat luot­ta­mus­ta eivätkä mil­li­se­kun­te­ja – Sak­sa­lais­pro­fes­so­ri ke­hot­taa 6G:tä ke­hit­tä­viä tar­kis­ta­maan ta­voit­tei­ta Oulussa ja maail­mal­la

10.07.2022 06:00 3
Tilaajille
Oulun yliopiston apulaisprofessori Mehdi Bennis on saanut merkittävän kansanvälisen huomionosoituksen

Oulun yli­opis­ton apu­lais­pro­fes­so­ri Mehdi Bennis on saanut mer­kit­tä­vän kan­san­vä­li­sen huo­mion­osoi­tuk­sen

02.12.2020 15:06 1
Usko Nokiaan jälleen koetteilla – uusi johto muokkaa yhtiön organisaation, mutta myös tuotteet on saatava kuntoon
Pääkirjoitus

Usko Nokiaan jälleen koet­teil­la – uusi johto muokkaa yhtiön or­ga­ni­saa­tion, mutta myös tuot­teet on saatava kuntoon

29.10.2020 20:00 11
Tilaajille
Taktinen kupla testattavana OuluZonessa – siirrettävä 5G-tukiasema voi hyödyttää viranomaisia

Tak­ti­nen kupla tes­tat­ta­va­na Ou­lu­Zo­nes­sa – siir­ret­tä­vä 5G-tu­kia­se­ma voi hyö­dyt­tää vi­ran­omai­sia

02.10.2020 07:09 1
Tilaajille
Oulu ja Lappi yhdessä liikkeelle – EU:n elpymispaketti on poikkeuksellinen mahdollisuus, jota ei pidä jättää käyttämättä
Kolumni

Oulu ja Lappi yhdessä liik­keel­le – EU:n el­py­mis­pa­ket­ti on poik­keuk­sel­li­nen mah­dol­li­suus, jota ei pidä jättää käyt­tä­mät­tä

22.09.2020 20:00 11
Tilaajille