Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tietoliikenneyhteydet
DNA:n yhteyksiä pimeni maanantaina Oulun keskustassa, Kempeleessä ja Oulunsalossa – ongelmat johtuivat Poikkimaantien työmaalla katkenneesta kaapelista

DNA:n yh­teyk­siä pimeni maa­nan­tai­na Oulun kes­kus­tas­sa, Kem­pe­lees­sä ja Ou­lun­sa­los­sa – on­gel­mat joh­tui­vat Poik­ki­maan­tien työ­maal­la kat­ken­nees­ta kaa­pe­lis­ta

27.06.2023 20:14 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­lo­kui­tu on tie­don­siir­to­ta­pa­na yli­voi­mai­nen

01.04.2023 05:00 5
Tilaajille
VR alkaa asentaa kaukojuniin tekniikkaa, joka tuo huomattavasti nopeammat nettiyhteydet

VR alkaa asentaa kau­ko­ju­niin tek­niik­kaa, joka tuo huo­mat­ta­vas­ti no­peam­mat net­ti­yh­tey­det

21.11.2022 12:08 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen yh­tey­det suoraan At­lan­til­le kuntoon

01.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Kuluttajat tarvitsevat luottamusta eivätkä millisekunteja – Saksalaisprofessori kehottaa 6G:tä kehittäviä tarkistamaan tavoitteita Oulussa ja maailmalla

Ku­lut­ta­jat tar­vit­se­vat luot­ta­mus­ta eivätkä mil­li­se­kun­te­ja – Sak­sa­lais­pro­fes­so­ri ke­hot­taa 6G:tä ke­hit­tä­viä tar­kis­ta­maan ta­voit­tei­ta Oulussa ja maail­mal­la

10.07.2022 06:00 3
Tilaajille
Oulun yliopiston apulaisprofessori Mehdi Bennis on saanut merkittävän kansanvälisen huomionosoituksen

Oulun yli­opis­ton apu­lais­pro­fes­so­ri Mehdi Bennis on saanut mer­kit­tä­vän kan­san­vä­li­sen huo­mion­osoi­tuk­sen

02.12.2020 15:06 1
Usko Nokiaan jälleen koetteilla – uusi johto muokkaa yhtiön organisaation, mutta myös tuotteet on saatava kuntoon
Pääkirjoitus

Usko Nokiaan jälleen koet­teil­la – uusi johto muokkaa yhtiön or­ga­ni­saa­tion, mutta myös tuot­teet on saatava kuntoon

29.10.2020 20:00 11
Tilaajille
Taktinen kupla testattavana OuluZonessa – siirrettävä 5G-tukiasema voi hyödyttää viranomaisia

Tak­ti­nen kupla tes­tat­ta­va­na Ou­lu­Zo­nes­sa – siir­ret­tä­vä 5G-tu­kia­se­ma voi hyö­dyt­tää vi­ran­omai­sia

02.10.2020 07:09 1
Tilaajille
Oulu ja Lappi yhdessä liikkeelle – EU:n elpymispaketti on poikkeuksellinen mahdollisuus, jota ei pidä jättää käyttämättä
Kolumni

Oulu ja Lappi yhdessä liik­keel­le – EU:n el­py­mis­pa­ket­ti on poik­keuk­sel­li­nen mah­dol­li­suus, jota ei pidä jättää käyt­tä­mät­tä

22.09.2020 20:00 12
Tilaajille