Jääkiekko: Kuun­te­le suoraa lä­he­tys­tä Kär­pät–TPS-ot­te­lus­ta

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Oulun yli­opis­ton apu­lais­pro­fes­so­ri Mehdi Bennis on saanut mer­kit­tä­vän kan­san­vä­li­sen huo­mion­osoi­tuk­sen

Oulun yliopiston apulaisprofessori Mehdi Bennis palkittiin.
Oulun yliopiston apulaisprofessori Mehdi Bennis palkittiin.
Kuva: Pekka Peura

Langattoman tietoliikenteen apulaisprofessori Mehdi Bennis Oulun yliopistosta on saanut merkittävän kansainvälisen huomionosoituksen, kerrotaan yliopiston tiedotteessa.

Maailman johtava teknologiaa edistävä sähkö- ja tietotekniikan alan tieteellinen ja ammatillinen seura IEEE on myöntänyt hänelle IEEE Fellow -arvonimen. Se myönnetään henkilölle, jolla on erityisen merkittäviä ansioita teknologian kehittämisessä maailmanlaajuisesti.

Bennis kiittää palkinnosta myös yhteistyökumppaneitaan.

– Se on tiede- ja ammattiyhteisön tunnustus ei vain minulle vaan koko Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen keskuksessa eli CWC:ssä tehdylle työlle.

– Saavutus ei olisi ollut mahdollista saada ilman yhteistyötä ja haluankin kiittää kaikkia nykyisiä ja aikaisempia tohtoriopiskelijoitani, tutkijatohtoreita, vierailijoita ja monia yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa, Bennis sanoo.

Marraskuussa Oulun yliopisto kertoi, että Bennis on päässyt maailman viitatuimpien tutkijoiden listalle.

Bennisin huomionosoitus on viides Oulun yliopiston alumnille myönnetty IEEE Fellow -arvonimi. Se annetaan merkittävistä ansioista uuden teknologian kehittämisessä.

Suomeen arvonimiä on myönnetty muutamia kymmeniä.

IEEE on maailman johtava sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan tieteellinen seura ja ammatillinen järjestö. Sillä on yli 400 000 jäsentä 160 maassa.