THL
Viimeisin 4 tuntia
Suomi on koronaepidemian kiihtymisvaiheen rajalla, sairaanhoitopiirejä ehkä jo sen yli – "Nyt on toiminnan hetki"

Suomi on ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen ra­jal­la, sai­raan­hoi­to­pii­re­jä ehkä jo sen yli – "Nyt on toi­min­nan hetki"

11:17 0
STM ja THL: Koronaepidemian kiihtymisestä nähtävissä useita merkkejä – kiihtymisvaiheessa maskisuositus laajenee toisen asteen oppilaitoksiin, korkeakouluihin ja kauppakeskuksiin

STM ja THL: Ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mi­ses­tä näh­tä­vis­sä useita merk­ke­jä – kiih­ty­mis­vai­hees­sa mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee toisen asteen op­pi­lai­tok­siin, kor­kea­kou­lui­hin ja kaup­pa­kes­kuk­siin

10:17 2
Viimeisin 12 tuntia
Yhdeksäsluokkalainen: "Koulukiusaaminen on todella väärin" – Pohjois-Pohjanmaan alakoululaisista lähes kolmannes tullut kiusatuksi vuoden sisällä, vaikka sitä ehkäistään monin tavoin

Yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen: "Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on todella väärin" – Poh­jois-Poh­jan­maan ala­kou­lu­lai­sis­ta lähes kol­man­nes tullut kiu­sa­tuk­si vuoden si­säl­lä, vaikka sitä eh­käis­tään monin tavoin

06:00 1
Tilaajille
Kuukausi
THL valmistelemassa uutta maskisuositusta, maskin käyttöä voitaisiin suositella myös sisätiloissa

THL val­mis­te­le­mas­sa uutta mas­ki­suo­si­tus­ta, maskin käyttöä voi­tai­siin suo­si­tel­la myös si­sä­ti­lois­sa

22.09.2020 16:01 2
THL:n pääjohtajan mukaan arvio koronaviruksen vaarallisuudesta ei ole muuttunut

THL:n pää­joh­ta­jan mukaan arvio ko­ro­na­vi­ruk­sen vaa­ral­li­suu­des­ta ei ole muut­tu­nut

19.09.2020 22:41 0
THL ja STM: Koronatapausten määrä kasvanut Suomessa, tauti leviää eritoten nuorten ja työikäisten keskuudessa – suurin osa uusista tartunnoista liittyy jo tiedossa oleviin ketjuihin

THL ja STM: Ko­ro­na­ta­paus­ten määrä kas­va­nut Suo­mes­sa, tauti leviää eri­to­ten nuorten ja työ­ikäis­ten kes­kuu­des­sa – suurin osa uusista tar­tun­nois­ta liittyy jo tie­dos­sa oleviin ket­jui­hin

17.09.2020 09:40 0
Suomessa on todettu 47 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tapaus Kuusamossa, Lapin lukemissa ei muutoksia

Suo­mes­sa on todettu 47 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tapaus Kuu­sa­mos­sa, Lapin lu­ke­mis­sa ei muu­tok­sia

14.09.2020 12:28 2
Suomessa todettu 45 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla tilanne ennallaan, Lapissa yksi uusi tapaus

Suo­mes­sa todettu 45 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tilanne en­nal­laan, Lapissa yksi uusi tapaus

12.09.2020 12:12 3
Suomessa on todettu 39 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta tapausta – THL ja STM: Suomen koronatilanne pysynyt maltillisena joukkoaltistumisista huolimatta

Suo­mes­sa on todettu 39 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ta­paus­ta – THL ja STM: Suomen ko­ro­na­ti­lan­ne pysynyt mal­til­li­se­na jouk­ko­al­tis­tu­mi­sis­ta huo­li­mat­ta

10.09.2020 12:23 10
THL: Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on ylipainoinen tai lihava – "Tarjolla on runsaasti ruokia ja juomia, joissa on liikaa energiaa"

THL: Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on yli­pai­noi­nen tai lihava – "Tar­jol­la on run­saas­ti ruokia ja juomia, joissa on liikaa ener­giaa"

09.09.2020 08:22 3
Koronavilkkuun syötetty tähän mennessä 41 avauskoodia – sovellusta on ladattu lähes 1,8 miljoonaa kertaa

Ko­ro­na­vilk­kuun syö­tet­ty tähän men­nes­sä 41 avaus­koo­dia – so­vel­lus­ta on ladattu lähes 1,8 mil­joo­naa kertaa

07.09.2020 16:53 4
THL on tilastoinut Suomessa 25 uutta koronavirustapausta – Pohjois-Pohjanmaalla neljä uutta tartuntaa

THL on ti­las­toi­nut Suo­mes­sa 25 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­la neljä uutta tar­tun­taa

04.09.2020 12:32 0
Maanantaina julkistettu Suomen koronajäljityssovellus sai lentävän lähdön – latauksia iltaan mennessä jo puoli miljoonaa

Maa­nan­tai­na jul­kis­tet­tu Suomen ko­ro­na­jäl­ji­tys­so­vel­lus sai len­tä­vän lähdön – la­tauk­sia iltaan men­nes­sä jo puoli mil­joo­naa

31.08.2020 20:25 1
Kolumni: Flunssakausi teki koronatestauksen ruuhkatilanteesta kestämättömän
Kolumni Vilma Romsi

Ko­lum­ni: Fluns­sa­kau­si teki ko­ro­na­tes­tauk­sen ruuh­ka­ti­lan­tees­ta kes­tä­mät­tö­män

28.08.2020 18:00 0
THL: Suomessa todettu 23 uutta koronatartuntaa, ei uusia kuolemantapauksia – Pohjois-Pohjanmaan tapausmäärät ennallaan

THL: Suo­mes­sa todettu 23 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, ei uusia kuo­le­man­ta­pauk­sia – Poh­jois-Poh­jan­maan ta­paus­mää­rät en­nal­laan

28.08.2020 12:01 1
THL päivitti lasten koronatestiohjeita: oireita voi tietyissä tapauksissa seurata kotona ilman testiä

THL päi­vit­ti lasten ko­ro­na­tes­tioh­jei­ta: oireita voi tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa seurata kotona ilman testiä

27.08.2020 11:12 0
THL: Suomessa todettu 21 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Suomessa ei uusia tapauksia – sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä laskenut maanantaista

THL: Suo­mes­sa todettu 21 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia ta­pauk­sia – sai­raa­la­hoi­dos­sa olevien po­ti­lai­den määrä las­ke­nut maa­nan­tais­ta

26.08.2020 12:01 0
Vanhemmat
THL: Suomessa 18 uutta koronatartuntaa ja yksi uusi kuolemantapaus, Pohjois-Suomessa ei uusia tartuntoja

THL: Suo­mes­sa 18 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa ja yksi uusi kuo­le­man­ta­paus, Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tar­tun­to­ja

24.08.2020 12:04 2
THL: Suomessa todettu 14 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan tilastoissa yksi tartunta Raahessa, Lapissa yksi uusi tapaus

THL: Suo­mes­sa todettu 14 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan ti­las­tois­sa yksi tar­tun­ta Raa­hes­sa, Lapissa yksi uusi tapaus

23.08.2020 12:14 3
THL: Suomessa 35 uutta varmistettua koronatartuntaa – Raahessa uusi tartunta, Pohjois-Pohjanmaan tilanne muuten ennallaan

THL: Suo­mes­sa 35 uutta var­mis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa – Raa­hes­sa uusi tar­tun­ta, Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne muuten en­nal­laan

22.08.2020 14:14 9