Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Hielo
Kuivajääpuhalluksiin erikoistunut oululainen Hielo Oy kertoo ja näyttää nykyaikaisen puhdistusmenetelmän edut
Mainos Hielo

Kui­va­jää­pu­hal­luk­siin eri­kois­tu­nut ou­lu­lai­nen Hielo Oy kertoo ja näyttää ny­ky­ai­kai­sen puh­dis­tus­me­ne­tel­män edut

06.12.2022 06:00
Oululainen Hielo näyttää videolla, miten kuivajää puhaltaa lian, töhryt ja maalin – kemikaalittoman puhdistuksen teho perustuu lämpötilashokkiin
Mainos Hielo

Ou­lu­lai­nen Hielo näyttää vi­deol­la, miten kui­va­jää pu­hal­taa lian, töhryt ja maalin – ke­mi­kaa­lit­to­man puh­dis­tuk­sen teho pe­rus­tuu läm­pö­ti­la­shok­kiin

04.05.2022 06:00
Hielo - Kuivajääpuhdistus teollisuuslaitteelle
Mainos Hielo

Hielo - Kui­va­jää­puh­dis­tus teol­li­suus­lait­teel­le

03.05.2022 15:48
Hielo - Kuivajääpuhdistus kivilaatalle
Mainos Hielo

Hielo - Kui­va­jää­puh­dis­tus ki­vi­laa­tal­le

03.05.2022 15:49
Hielo - Kuivajääpuhdistus hirsipinnalle
Mainos Hielo

Hielo - Kui­va­jää­puh­dis­tus hir­si­pin­nal­le

03.05.2022 15:49