Pysäköinti: Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät, mutta saavat myös kii­tos­ta Kalevan ky­se­lys­sä

Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Taksiuudistus
Taksiuudistus nosti keskimääräisiä hintoja varsinkin pienissä kunnissa, mutta vertailemalla voi löytää edullisemmat matkat

Tak­si­uu­dis­tus nosti kes­ki­mää­räi­siä hintoja var­sin­kin pie­nis­sä kun­nis­sa, mutta ver­tai­le­mal­la voi löytää edul­li­sem­mat matkat

01.11.2022 11:50 5
Taksiuudistuksen toteutus tökkii edelleen, siksi tarvitaan täsmäkorjauksia niin viranomaisilta kuin poliitikoiltakin
Pääkirjoitus

Tak­si­uu­dis­tuk­sen to­teu­tus tökkii edel­leen, siksi tar­vi­taan täs­mä­kor­jauk­sia niin vi­ran­omaisil­ta kuin po­lii­ti­koil­ta­kin

13.06.2022 20:00 33
Tilaajille
Miljoonien kilometrien taksimies Janne Åman vaihtoi polttomoottorin sähköön – "Enemmän se muutos on isännän korvien välissä"

Mil­joo­nien ki­lo­met­rien tak­si­mies Janne Åman vaihtoi polt­to­moot­to­rin sähköön – "E­nem­män se muutos on isännän korvien vä­lis­sä"

10.10.2021 18:30 13
Tilaajille
Taksin käyttöön on aina liittynyt ylimääräistä jännitystä ulkomailla, ja nyt sitä voi kokea myös kotikulmilla
Kolumni

Taksin käyt­töön on aina liit­ty­nyt yli­mää­räis­tä jän­ni­tys­tä ul­ko­mail­la, ja nyt sitä voi kokea myös ko­ti­kul­mil­la

29.11.2020 20:00 2
Tilaajille
Taksimatkustajien luottamus halutaan palauttaa taksilain korjauksella – Taksimatkan hinnat ovat paikoin nousseet ja syrjäseuduilla palvelu on heikentynyt

Tak­si­mat­kus­ta­jien luot­ta­mus ha­lu­taan pa­laut­taa tak­si­lain kor­jauk­sel­la – Tak­si­mat­kan hinnat ovat paikoin nous­seet ja syr­jä­seu­duil­la palvelu on hei­ken­ty­nyt

13.07.2020 23:48 16